Vyko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos IX suvažiavimas

0
356

Vakar Vilniuje susirinko delegatai iš 8 partijos skyrių ir 78 pirminių organizacijų – ratelių.

Suvažiavimo delegatus nuoširdžiai pasveikino Lenkijos „Teisės ir teisingumo” partijos lyderis Jaroslavas Kačinski (Jarosław Kaczyński). LLRA-KŠS ir Teisė ir teisingumas nuo keliolikos metų yra artimi partneriai, kurie sudaro bendras EKR frakcijas Europos Parlamente, Regionų Komitete Briuselyje ir Europos Taryboje Strasbūre.

LLRA-KŠS pirmininkas Valdemaras Tomaševski savo pranešime akcentavo per keturis kadencijos metus sustiprėjusią partijos poziciją. Po 2019 m. savivaldos rinkimų net šešiose savivaldybėse (Vilniaus m. savivaldybėje, Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse, Visagino savivaldybėje) 56 tarybos nariai iš LLRA-KŠS yra koalicijose ir sudarė vykdomąją valdžią. Jau kelias kadencijas Lietuvos parlamente dirba 8 partijos atstovai. Partija taip pat matoma tarptautinės politikos arenoje: jos pirmininkas V. Tomaševski jau trečią kadenciją dirba Europos Parlamente ir užima svarbias pareigas: EP frakcijos EKR valdybos narys ir delegacijos ryšiams su Baltarusija narys.

Partijos lyderis pabrėžė, kad 2019 m. vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose, kurie priskirtini grynai politinių rinkimų kategorijai, kuriuose dalyvavo visos parlamentinės partijos, vienintelei LLRA-KŠS pavyko neprarasti palaikymo, gauto per Seimo rinkimus 2016 metais. Europos Parlamento rinkimuose 2019 metais už partiją balsavo, kaip ir 2016 metais, net 70 tūkst. rinkėjų (5,5 proc.).

Slaptu balsavimu V. Tomaševski buvo vieningai išrinktas partijos pirmininku naujai kadencijai, kurį parėmė 134 delegatai, vienas buvo – prieš, vienas – susilaikė.

Suvažiavimo delegatai pritarė LLRA-KŠS lyderio pasiūlymui partijos pirmininko pavaduotojų skaičių padidinti nuo 5 iki 8. Valdemaro Tomaševskio pasiūlymu prie organizacijos vicepirmininkų Vandos Kravčionok, Marijos Rekst, Zdzislavo Palevič ir Zbignevo Jedinskio prisijungė Marija Puč, Jaroslav Narkevič, Rita Tamašunienė ir Valdemaras Urban.

Suvažiavimas išrinko LLRA-KŠS Vyriausiąją tarybą, kurį padidinta nuo 21 iki 33 narių, taip pat išrinko partijos priežiūros ir revizijos komisijas.