Žemiau absoliutaus skurdo ribos pernai egzistavo 3,8 proc. arba 107 tūkst. Lietuvos žmonių

0
17

2022 m. absoliutaus skurdo riba – 267 Eur per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 561 Eur – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus.

Pajamas, mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste gavo 3,3 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 2,6 proc., kituose miestuose – 4,4 proc.), kaime – 4,9 proc.

Darbingo amžiaus asmenų absoliutus skurdo lygis buvo didesnis nei vaikų iki 18 metų amžiaus ar pensinio amžiaus asmenų. 2022 m. jis sudarė 4,3 proc.

Namų ūkiuose su vaikais absoliutaus skurdo lygis 2022 m. sudarė 2,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,9 procentinio punkto. Namų ūkiuose be vaikų absoliutaus skurdo lygis per metus padidėjo 0,6 procentinio punkto ir 2022 m. sudarė 4,8 proc. Pagal namų ūkio sudėtį absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė vieni gyvenantys asmenys (8,1 proc.) ir asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (absoliutaus skurdo lygis – 6,7 proc.).

Tarp dirbančių asmenų žemiau absoliutaus skurdo ribos buvo 1,1 proc., tarp bedarbių – 24,2 proc., tarp senatvės pensininkų – 3,8 proc. Dirbančių asmenų absoliutaus skurdo lygis, palyginti su 2021 m., padidėjo 0,1 procentinio punkto, senatvės pensininkų – 1,6, o  bedarbių sumažėjo 0,1 procentinio punkto.

Skurdo rizikos lygis – padidėjo 0,9 procentinio punkto

Skurdo rizikos lygis 2022 m. šalyje sudarė 20,9 proc. arba apie 586 tūkst. šalies žmonių gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.

Ekvivalentines disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 19,7 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 15,9 proc., kituose miestuose – 26,1 proc.), kaime – 23,3 proc. Skurdo rizikos lygis mieste, palyginti su 2021 m., padidėjo 2,3 procentinio punkto (penkiuose didžiuosiuose miestuose – padidėjo 1,2 procentinio punkto, kituose miestuose – 4,3 procentinio punkto), o kaime – sumažėjo 2,1 procentinio punkto.

Skurdo rizikos riba 2022 m. buvo 510 Eur per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 1071 EUR – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus. Dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų didėjimo skurdo rizikos riba, palyginti su 2021 m., padidėjo 5,5 proc.