Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai iki lapkričio 30 d. vykdys antrąjį akcijos „Garažiukas – Kaminukas 2022“ etapą

0
110

Aplinkosaugininkai tikrins įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į tai, ar veikla vykdoma teisėtai, ar susidariusios atliekos tvarkomos tinkamai ir ar patalpos šildomos nenaudojant atliekų.

„Svarbu, kad transporto priemonių priežiūra, remontas ar ardymas kuo mažiau kenktų aplinkai. Daugiausia transporto priemonės atliekų susidaro pas jų ardytojus bei autoservisuose automobilių remonto metu. Dėl to aplinkosaugininkai šios akcijos metu dėmesį kreips ne tik į įmones, vykdančias šias veiklas, bet ir į asmenis, garažų bendrijose, pavieniuose garažuose, ūkiniuose pastatuose, fermose, angaruose ir gamybinėse patalpose vykdančius transporto priemonių techninę priežiūrą, remontuojančius ir ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP)“, – sako Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems veiklos vykdytojams, kurie ja užsiima nelegaliai. Taip pat akcijos laikotarpiu visuose šalies regionuose bus tikrinama, ar asmenys ir įmonės, užsiimančios automobilių priežiūra, remontu arba ardymu, šildymui naudoja tinkamą kurą, kaip tvarkomos susikaupusios atliekos.

„Vis dar pasitaiko, kad asmenys, remontuojantys ir ardantys automobilius, po veiklos susidariusias atliekas – skudurus, plastiką, tepalus, pavojingus skysčius ar kitas medžiagas naudoja apšildyti patalpoms arba tiesiog jomis atsikrato sudegindami kuro deginimo įrenginiuose. Tokiais atvejais itin teršiamas aplinkos oras ir kenkiama žmonių sveikatai“, – atkreipia dėmesį P. Rutkauskas.

Be to, bus tikrinama, ar šias priemones surenkantys, apdorojantys asmenys turi TIPK ar Taršos leidimą, kuriame nurodytos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos.

Aplinkosaugininkai, siekdami išaiškinti pažeidėjus, bendradarbiaus su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais. O prireikus į pagalbą bus pasitelkiami policijos pareigūnai.

Akcijos tikslas ne bausti, bet skatinti veiklą vykdyti neteršiant aplinkos, ir tai pavyks padaryti tik veiklos vykdytojams sudarius sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais – taip atliekos bus tvarkomos visuomenei ir aplinkai saugiu būdu.

Aplinkos apsaugos departamento informacija