Medininkuose paminėtas Lietuvos ir Lenkijos kaimyninio bendradarbiavimo sutarties 30-metis

0
27

Sukanka 30 metų nuo Draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ta proga pilyje vyko konferencija, skirta dvišalės sutarties jubiliejui paminėti.

Garbė atidaryti šį svarbų abiem šalims renginį atiteko Vilniaus rajono savivaldybės merui Robertui Duchnevič.

„1994 m. balandžio 26 d. mūsų valstybių prezidentų Algirdo Brazausko ir Lecho Walęsos pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo sutartis buvo istoriniu įvykiu, kuris turėjo didžiulės įtakos ne tik dvišalių santykių plėtrai, bet ir padėčiai regione stiprinimui.

(…) Mūsų šalių bendradarbiavimas yra pavyzdžiu kitoms valstybėms, kaip derybų, dialogo, konstruktyvaus pokalbio pagalba galima išeiti iš skirtingų istorinių peripetijų ir sukūrėme tokius stiprius santykius tarp mūsų valstybių. Manau, kad konferencija taip pat taps istoriniu įvykiu“, – kalbėjo meras R. Duchnevič.

Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Alvydas Nikžentaitis savo kalboje pabrėžė, kad renginys Medininkuose turi simbolinę reikšmę: pirmą kartą Vilniaus rajone vykstantis minėjimas simbolizuoja lenkų tautinės mažumos ir jos interesų svarbą. Jis padėkojo Vilniaus rajono merui už gražią iniciatyvą ir vylėsi, kad šis jubiliejinis minėjimas bus savotiška paskata tos pačios valstybės piliečiams – Lietuvos lenkams ir Lietuvos lietuviams – integruotis, bendradarbiauti ir kartu žvelgti į ateitį.

Renginio metu abiejų šalių istorikai ir žymūs politikai pasidalins refleksijomis apie Lietuvos – Lenkijos santykių raidą Nepriklausomybės epochoje, šalių padėtis istorijos politikoje. Renginį vainikavo parodos atidarymas.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija