Jau pirmo kurso geologai VU yra supažindinami su kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio atliktais tyrimais: Vilnijos krašto mokslininkas mokėsi Vokietijoje, o dirbo net Rytų Sibire 

0
42

Lietuvos geologijos tarnybos sudarytas organizacinis komitetas gegužės 18-19 d. organizuoja A. K. Giedraičio gimimo 175-mečio paminėjimo mokslinę konferenciją ir ekskursiją po garsios giminės atstovo darbų vietas Vilniuje ir jo gimtinėje – Karvio apylinkėse.

Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos buvusiame Karvio dvare 1848 m. vasario 20 d. yra gimęs ir Karvio kapinėse palaidotas, taip pat netolimame Antanave gyvenęs bei ūkininkavęs kunigaikštis ir geologas Antanas Karolis Giedraitis (Antoni Karol Giedroyć). A. K. Giedraitis (1848-1909) yra iš garsios kunigaikščių giminės, studijavo geologijos mokslus Freibergo kalnakasybos akademijoje (Vokietijoje) ir Tartu (Dorpato, Estijoje) universitete, bendradarbiavo su Rusijos Geologijos komitetu ir Peterburgo Mineralogijos draugija, tyrinėjo Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Suvalkų gubernijų geologinę sandarą, dirbo Turkmėnijoje ir Rytų Sibire (Užbaikalėje). A. K. Giedraitis yra laikomas pirmuoju profesionaliu geologinės kartografijos pradininku Lietuvoje, sudaręs vertingus didelio regiono geologinius žemėlapius, aprašęs žinomus gręžinių ir atodangų pjūvius, gėlo ir mineralinio vandens šaltinius. Jo mokslinės publikacijos yra paskelbtos vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis, o apie jį patį yra gausi lietuviška bibliografija ir internetinė informacija.

Geologo A. K. Giedraičio 175-mečiui paminėti 2023 m. prie Lietuvos geologijos tarnybos sudarytas organizacinis komitetas (pirmininkas dr. Jonas Satkūnas) ėmėsi:

– 2023 m. gegužės 18-19 d. organizuoti A.K. Giedraičio 175-mečio paminėjimo mokslinę konferenciją ir ekskursiją po A. K. Giedraičio darbų vietas Vilniuje ir jo gimtinę Karvio apylinkėse;

– konferencijos pranešimų pagrindu išleisti straipsnių rinkinį (knygą);

– organizuoti naują A.K. Giedraičio antkapinio paminklo Karvio kapinėse pastatymą.

– kartu su Vilniaus rajono savivaldybe pastatyti informacinį stendą Karvio miestelio aikštėje apie A. K. Giedraičio gyvenimą ir darbus;

– įrengti atminimo lentą prie A.K. Giedraičio inicijuoto ir aprašyto gręžinio, esančio Vilniuje (Savanorių pr., 1) ir žinomo „Pohuliankos“ vardu.

Lietuvos geologų bendruomenė iniciatyva 1994 m. įsteigta A. K. Giedraičio premija jaunajam geologijos mokslininkui, o 2020 m. įkurtas A. K. Giedraičio geologijos fondas, kuris nusipelniusiems Lietuvos geologijai ir kultūrai geologams įteikia garbės ženklą „Auksinis geologo plaktukas“.

Karvio dvaras