Siūlo leisti merams tuokti jaunavedžius

0
22

Vakar Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič raštu kreipėsi į teisingumo ministrę Eweliną Dobrowolską prašydamas apsvarstyti galimybę įtraukti savivaldybių vadovus į subjektų, galinčių atlikti santuokos registravimo ceremoniją, sąrašą.

Pasak mero R. Duchnevičiaus, santuokos sudarymo ceremonija, dalyvaujant savivaldybės merui, taptų žymiai patrauklesnė, ypač dėl to, kad santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama ne tik civilinės metrikacijos įstaigos patalpose, bet ir jaunavedžių pasirinktose vietose Vilniaus rajono teritorijoje.

„Teisingumo ministerijos prašome įvertinti galimybę leisti savivaldybių merams perskaityti santuokos sudarymo įrašą ir taip sutuokti jaunavedžius. Užsienio šalių praktika rodo, kad toks sprendimas pasiteisino. Pavyzdžiui, Lenkijoje miesto prezidento ar mero suteikiamos santuokos yra labai teigiamai priimamos besituokiančių porų, gerina savivaldos įvaizdį ir papildo biudžeto lėšas“, – teigia R. Duchnevič.

Kreipimesi į ministrę nurodoma, kad nuo 2023 metų pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, savivaldybės meras yra savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės vadovas), turintis savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Be to, šiame įstatyme įtvirtinta, kad viena iš valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų yra civilinės būklės aktų registravimas.

Rašte teigiama, kad atsižvelgus į tai, savivaldybės merui galėtų būti suteikti ir santuokos suteikimo įgaliojimai.

Nuo 2016 m. galiojančiose teisingumo ministro įsakymu patvirtintose taisyklėse nurodyta, kad santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuokos registravimo metu civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos darbuotojui perskaičius santuokos sudarymo įrašą, sutuoktiniai ir liudytojai pasirašo reikiamose jo skiltyse.

R. Duchnevičiaus manymu, nuostata, numatanti darbuotojus, galinčius santuokos registravimo metu perskaityti santuokos sudarymo įrašą, turėtų būti lankstesnė bei suteikti galimybę santuokos ceremoniją pravesti ir savivaldybės merui.

„Tikimės, kad dėl to sudaromų santuokų skaičius padidėtų, tai turėtų teigiamos įtakos ir savivaldybės biudžetui. Kiekviena savivaldybė galėtų nustatyti ypatingą šventę, renginį, kurio metu jaunavedžiai, jei norėtų, pasinaudotų galimybe būti sutuoktiems mero“, – pažymi R. Duchnevič.

Vilniaus m. savivaldybės informacija