Numatoma suremontuoti dalį Seimo viešbučio butų

0
266

Kadencijų kaitos laikotarpiu  kanceliarija numato suremontuoti 16 blogos arba patenkinamos būklės butų parlamento viešbutyje. Planuojama, kad paprastojo remonto darbams bus išleista apie 203 tūkst. eurų.

Butuose numatoma atlikti paprastojo remonto (apdailos, santechnikos ir pan.) darbus. „Artimiausiu metu bus remontuojami butai Seimo viešbutyje, kurie vertinami kaip blogos arba patenkinamos būklės. Juose sienų, grindų dangos, sanitarinių mazgų prietaisai yra 20 ar daugiau metų senumo, dėl to, suprantama, yra labai nusidėvėję. Butų durys nesandarios, tad nebeapsaugo nuo šalčio“, – komentuoja Finansų skyriaus vedėjas, laikinai einantis Seimo kanclerio pareigas, Marius Žiūkas.

Iš viso Seimo viešbutyje yra 72 butai, 11 iš jų yra geros būklės, kiti – blogos arba patenkinamos. Ateityje numatoma atlikti ir likusių butų paprastąjį remontą.

Vilniaus Gedimino prospekto pabaigoje esantis pastatas buvo suprojektuotas 1988 metais kaip Prekybos ministerijos žinybinis gyvenamasis namas (archit. Artūras Eduardas Paslaitis), dabar – Seimo viešbutis. Jo statyba baigta 1996 m. Viešbutyje įrengti 72 butai po vieną, du ar tris kambarius. Pastatas, esantis kultūros paveldo teritorijoje, priklauso Seimo kanceliarijai. Įstatymų nustatyta tvarka Seimo kanceliarija įpareigota vykdyti patikėjimo teise valdomo valstybės turto priežiūrą.

Pagal Seimo statutą „Seimo nario įgaliojimų laikotarpiu Seimo kanclerio sprendimu jam suteikiama gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje gyventi kartu su šeimos nariais, jeigu Seimo narys to pageidauja. Pirmąja eile gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje suteikiama Seimo nariui, neturinčiam ir per paskutinius penkerius metus iki prašymo pateikimo dienos nuosavybės teise neturėjusiam gyvenamosios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir ne toliau kaip 25 km nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracinės ribos“.