Rasų kapinėse bus perlaidojami 1863–1864 m. sukilėliai

0
207

Didelį susidomėjimą sukilimo vadų laidojimo ir atminimo įamžinimo klausimais rodo Lenkija – į Lietuvą atvyko lenkų ekspertų delegacija, kuriems buvo pristatyti parengti palaidojimo vietos Senųjų Rasų kapinių centrinėje koplyčioje (kolumbariumo) įrengimo projektiniai pasiūlymai. Komisijos nariai ir ekspertai taip pat lankėsi Rasų kapinėse, kur domėjosi įamžinimo vieta.

Atsižvelgiant į šio sukilimo istorinę ir kultūrinę reikšmę Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms, lenkų pusė išreiškė norą aktyviau bendradarbiauti tiek organizuojant laidotuves, tiek įrengiant memorialą, jam teikia išskirtinį prioritetą.

Iškilmingą laidojimo ceremoniją planuojama organizuoti 2019 metų rudenį. Nuspręsta, kad visi Vilniaus piliavietėje, vadinamoje Gedimino kalnu, rasti 1863–1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių palaikai, tarp kurių ir šio sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Kosto Kalinausko palaikai, būtų garbingai ir oriai palaidoti Senųjų Rasų kapinių Vilniuje centrinėje koplyčioje. Lietuva taip pat tikisi aukštų Lenkijos ir kitų su šiuo sukilimu tiesiogiai susijusių valstybių – Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos – pareigūnų dalyvavimo ceremonijoje.

Panteonui jau užtikrintas finansavimas – visi koplyčios vidaus ir išorės darbai bus finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis.