Viešieji pirkimai dėl konteinerinio miestelio nuomos vyko vadovaujantis įstatymais

0
434

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, išnagrinėjęs 2021 m. rugpjūčio 12 d. gautą Lietuvos Respublikos Seimo nario Sauliaus Skvernelio prašymą įvertinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) neskelbiamų derybų būdu vykdytus viešuosius pirkimus ir sudarytas sutartis dėl konteinerių miestelio, skirto neteisėtai atvykusių asmenų laikinam apgyvendinimui, nuomos, priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Nagrinėjant šį prašymą buvo vertinama, ar VSAT pasirinko tinkamą viešojo pirkimo būdą  ir ar racionaliai buvo panaudotos valstybės lėšos.

Detaliai susipažinus su vykdytų pirkimų dokumentais, aktualiu teisiniu reglamentavimu, faktinėmis aplinkybėmis bei papildoma informacija, kurią prokuratūrai pateikė VSAT, nustatyta, kad nagrinėjamu atveju, šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją, VSAT, kaip perkančioji organizacija, teisės aktų reikalavimų nepažeidė ir esamomis aplinkybėmis turėjo teisę taikyti neskelbiamų derybų procedūrą.

Prokuroro nutarime taip pat nurodoma, kad tarptautiniai ir Europos žmogaus teisių teisiniai aktai įpareigoja Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat ir Lietuvą, užtikrinti žmogaus teises visiems jos jurisdikcijoje esantiems asmenims, tarp jų – ir nelegaliems migrantams. Atsižvelgiant į tuo metu kasdien didėjusius sulaikomų nelegalių migrantų skaičius, būtinybę itin skubiai užtikrinti tinkamą jų apgyvendinimą, siekiant pasirengti tolimesniam nelegalios migracijos srautų augimui bei užtikrinti pareigūnų bei visos visuomenės saugumą, buvo būtina kuo skubiau išspręsti nelegalių migrantų apgyvendinimo šalyje problemą.

Nutarime pažymima, kad „Nėra abejonių, kad tik užtikrinus operatyvų pirkimo objekto – neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo konteinerių miestelio su reikalinga įranga bei paslaugomis nuomos įsigijimą, galėjo būti užtikrintas viešasis interesas.“

Prokuroro vertinimu, iš tyrimo metu nustatytų aplinkybių taip pat nėra pagrindo manyti, kad valstybės lėšos buvo panaudotos neracionaliai.

Susipažinus su visa gauta medžiaga, konstatuota, kad šiuo atveju buvo įsigyti ne tik tam tikrus techninius reikalavimus atitinkantys gyvenamieji konteineriai, bet ir jų aptarnavimo, administravimo paslaugos bei papildoma įranga, kuri yra būtina miestelio infrastruktūrai sukurti, leidžia prijungti gyvenamuosius ir kitus konteinerius prie atitinkamų komunikacijų, užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas tiek migrantams, tiek pasienio pareigūnams.

Prabrėžtina ir tai, kad pirkimai buvo įtraukti į perkančiosios organizacijos papildomų pirkimų planą ir šiems pirkimams vykdyti iš Europos Komisijos ir valstybės biudžeto buvo skirtos piniginės lėšos, o 36 mėnesius perkant prekes pagal sutartyse numatytus įkainius, pirkimams skirtos biudžeto lėšos nebus viršytos.

Tyrimo metu nenustačius aplinkybių, sudarančių pagrindą manyti, kad vykdydama pirkimo procedūras ir sudarydama aptariamas sutartis VSAT pažeidė VPĮ bei kitų teisės aktų reikalavimus bei principus, o tuo pačiu ir viešąjį interesą, pagrindo taikyti Prokuratūros įstatyme numatytas viešojo intereso gynimo priemones nėra.

 

Prokuratūros informacija