Vladislavas Kondratovič pradeda eiti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

0
108

Savivaldos darbą pažįstantis naujasis vadovas nuo 2007 m. spalio iki 2011 m. balandžio mėn. ėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2013 m. pradžios dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju ir buvo atsakingas už viešojo administravimo, susisiekimo infrastruktūros, viešojo transporto, komunalinio ūkio bei projektų valdymo sritis. 2015 m. buvo išrinktas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą ir ėjo tarybos nario pareigas iki 2019 m.

2013-2014 m. bei 2019-2020 m. ėjo susisiekimo viceministro pareigas.

„Džiaugiuosi grįžęs dirbti į Vilniaus rajono savivaldybę ir esu dėkingas merui Robertui Duchnevičiui už išreikštą pasitikėjimą. Tikiu, kad patirtis ir organizaciniai gebėjimai padės atsakingai ir sėkmingai vykdyti man patikėtą darbą, kasdienių iššūkių kupinas užduotis bei prisidėti prie teigiamų pokyčių Vilniaus rajone“, – kalbėjo naujasis Savivaldybės administracijos direktorius V. Kondratovič.

V. Kondratovič Vilniaus Gedimino technikos universitete yra baigęs Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijas, 2019 m. įgijo inžinerijos mokslų magistro laipsnį.

Nuo balandžio 1 d. įsigaliojęs naujasis Vietos savivaldos įstatymas įnešė nemažai pokyčių, susijusių su Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų traktavimu. Administracijos direktorius nebėra Savivaldybės vykdomoji institucija, nuo šiol jis laikomas mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoju, vykdančiu Savivaldybės administracijos vadovo funkcijas. Vadovaujantis naująja tvarka, administracijos direktorių į pareigas vienasmeniškai skiria ir iš jų atleidžia meras.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija