Krašto apsaugos ministras R. Karoblis: „Ukrainos pasirinkimas integruotis į NATO ir ES – tai šios šalies pasirinkimas, kurį mes palaikome ir padėsime siekti tikslo“

0
290

„Ukrainos pasirinkimui integruotis į NATO ir ES įgyvendinimui yra labai svarbi visos valstybės ir jos institucijų, verslo, visuomenės vieninga pozicija. Kartu tai bendras ilgalaikis įsipareigojimas dirbti, nepaisant kliūčių ir sunkumų. Tai Ukrainos pasirinkimas ir mes jį palaikome bei padėsime siekti tikslo“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis balandžio 11 d. Kijevo saugumo forume.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis susitikęs su Ukrainos gynybos ministru Stepanu Poltoraku patikino, kad Lietuva tęs paramą Ukrainos gynybos reformoms. Taip pat akcentavo vadovavimo ir valdymo grandinės reformos, puskarininkių korpuso vystymo ir karininkų rengimo sistemos pertvarkos svarbą Ukrainos kariuomenėje. „Lietuva pasirengusi plėtoti bendradarbiavimą ir kibernetinės gynybos srityje“, – susitikime sakė ministras R. Karoblis.

„Ukrainos gynybos reformų pažanga matoma, svarbu toliau eiti į priekį ir įtvirtinti civilinės demokratinės kontrolės principus, užtikrinti tinkamą jau priimtų įstatymų įgyvendinimą bei priimti naujus gyvybiškai svarbius įstatymus. Itin svarbu kryptingos pastangos, kad reformos vyktų visuose lygmenyse – nuo taktinio iki strateginio“, – pabrėžė R. Karoblis.

Vizito metu Lietuvos krašto apsaugos ir Ukrainos gynybos ministerijos pasirašytas protokolas dėl tarpusavio supratimo memorandumo dėl Ukrainos karių mokymo pakeitimo. Protokolas numato neterminuotą tarpusavio supratimo memorandumo galiojimo trukmę.

Delegacija vėliau aplankė Lietuvos karius, dalyvaujančius karinėje mokymo operacijoje Desnos ir Berdyčevo mokymo centruose.

Lietuvos kariuomenės instruktoriai nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. dvišaliu susitarimu ir kartu su sąjungininkais padeda rengti Ukrainos sausumos pajėgų, specialiųjų operacijų, karo policijos karius. Lietuvos kariai tiesiogiai nedalyvauja kovos veiksmuose ir antiteroristinės operacijos zonose Ukrainoje. 2017 m. liepos 1 d. įsteigta Lietuvos nacionalinė karinė mokymo operacija Ukrainoje, kuriai pagal Seimo suteiktą mandatą Lietuva gali siųsti iki 60 karių. Karinė mokymo operacija Ukrainoje skirta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymui.

Lietuva taip pat yra paskyrusi strateginio lygmens patarėją į Gynybos reformų patarėjų grupę, patariančią Ukrainos gynybos ministrui. NATO ryšių biure trečius metus dirba patarėjas puskarininkių sistemos vystymo klausimais ir patarėjas karininkų rengimo reformos klausimais, darbą pradėjęs š.m. vasario mėn.

 

KAM informacija