Mirė Šalčininkų rajono garbės pilietis Mečislavas Machulak (Mieczysław Machulak)

0
346

Jis buvo Šalčininkų rajono garbės pilietis, penkių knygų apie kraštą autorius, filantropas.

M. Machulak – rašytojas, kraštotyrininkas, istorikas, Šalčininkų krašto mylėtojas. Dirbo Lenkijoje, Polaneco miesto ir seniūnijos sekretoriumi. Nuo 1999 metų rinko finansinę ir materialinę paramą Šalčininkų rajono šeimoms, padėjo organizuoti paramą lenkų švietimo įstaigoms Šalčininkų rajone ir Lentvaryje. Daugelį metų organizavo vasaros poilsio stovyklas Vilniaus krašto vaikams. Nuo 2001 iki 2008 m. Polaneco mieste ir apylinkėse jo iniciatyva ilsėjosi tūkstančiai Šalčininkų rajono vaikų.

Mieczysław Machulak – penkių knygų apie Šalčininkų kraštą autorius (W stronę Solecznik”, „W Dziewieniszkach i dalej”, „W dolinie Mereczanki”, „W ejszyskiej stronie”, „Nad Solczą i Wisińczą”). 2010 m. įkūrė interneto svetainę www.soleczniki.pl.

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija