Nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Neries upėje rasto, įtariama, neteisėto migranto mirties aplinkybių

0
11

Tyrimas buvo pradėtas 2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje radus žmogaus kūną vandenyje, netoli sienos su Baltarusijos Respublika.

Atlikus DNR tyrimą, nustatyta, kad mirusysis – 32 metų Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos pilietis.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog tyrimo metu negauta faktinių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog asmens mirtis buvo smurtinio pobūdžio. Tai patvirtina Valstybinės teismo medicinos specialisto išvada, liudytojų parodymai, kita bylos medžiaga. Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodoma, kad tikslios mirties priežasties negalima nustatyti dėl rasto kūno būklės.

Atliekant tyrimą gauta duomenų, kad Šri Lankos pilietis buvo bandęs anksčiau neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką, tačiau, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, grąžintas atgal į Baltarusijos Respubliką. Tuo metu jo sveikatos būklė buvo gera.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, kad Šri Lankos piliečio kūnas rastas maždaug 857 metrų atstumu nuo Baltarusijos-Lietuvos valstybės sienos. Neatmetama galimybė, jog vyras, bandydamas neteisėtai patekti iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą per Neries upę, nuskendo.

Konstatavus, kad asmens mirtis nebuvo smurtinė, jog tai buvo nelaimingas atsitikimas, prokuroras priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

Prokuratūros informacija