Vieniems sunkmetis jau praeityje: 2023 m. „Vilniaus vandenų“ pajamos augo net 43 proc., iki 59 mln. eurų

0
19

Skelbiama, jo tai lėmė padidėjęs klientų skaičius ir dėl brangusių energetinių išteklių 2022 m. išaugęs tarifas, kuriuo buvo kompensuotas bendrovės patirtas nuostolis. „Vilniaus vandenys“, kaip numatyta bendrovės strategijoje siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, 2023 m. investicijoms skyrė daugiau nei 50 mln. eurų. Daugiausia dėmesio skirta infrastruktūros plėtrai, energetinei nepriklausomybei, skaitmenizacijai, poveikiui aplinkai mažinti ir efektyvumui didinti.

Pardavimo pajamos iš verslo klientų segmento sudarė apie 51 proc. visų įmonės pajamų, pajamos iš privačių klientų – 45 proc., kitos pajamos – 4 proc. visų bendrovės pajamų.

Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas (EBITDA) 2023 m. siekė 21 mln. eurų, o grynasis pelnas buvo 10,2 mln. eurų, kai 2022 m. „Vilniaus vandenų“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas (EBITDA) siekė 2,2 mln. eurų ir bendrovė patyrė 6 mln. eurų grynąjį nuostolį. Pagrindinį metinį pokytį lėmė 2022 m. sugeneruoto nuostolio kompensavimas, veiklos efektyvinimas, perteklinių funkcijų atsisakymas ir užsibrėžtų finansinių planų siekimas. Teigiamos įtakos veiklos sąnaudoms turėjo ir tai, kad daugiau nei ketvirtadalį visos reikalingos energijos bendrovė pasigamino pati.

Pasak „Vilniaus vandenų“ generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko, 2023 m. bendrovė ir toliau kryptingai investavo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kokybės gerinimą, infrastruktūros plėtrą, iš esmės išlaikydama vienas mažiausių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų Lietuvoje. Investicijas į infrastruktūrą ir paslaugų kokybės gerinimą numatoma tęsti ir 2024 m. metais, atsižvelgiant į nuolat augančio miesto poreikius, griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus bei siekiant didinti infrastruktūros atsparumą klimato pokyčiams.

2023 metais bendrovė nutiesė beveik 45 km naujų vandentiekio tinklų – pusantro karto daugiau nei 2022 m. ir beveik 59 km nuotekų tinklų – daugiau nei dvigubai, palyginti su 2022 metais. Visa tai leido didesniam vartotojų skaičiui prisijungti prie bendrovės valdomos infrastruktūros ir naudotis „Vilniaus vandenų“ paslaugomis – per metus buvo prijungta 6,5 tūkst. naujų namų ūkių arba tiek, kiek reikėtų pajungti prie centralizuotų tinklų Elektrėnų dydžio miestą.

Kryptingų investicijų į informacines sistemas, modernias technologijas ir vidinių procesų efektyvinimo dėka avarijos ir gedimai infrastruktūroje buvo šalinami 20 proc. greičiau nei 2022 metais. 2023 m. „Vilniaus vandenų“ klientų pasitenkinimo indeksas (GCSI) augo, kirsdamas simbolinę 80 balų ribą ir buvo aukščiausias tarp sektoriaus įmonių.