Rūdninkų poligone bus tiesiami keliai

0
30

Pernai infrastruktūros atkūrimo darbai nestoja ir šiemet. Jau pradėti vidaus kelių tyrinėjimo ir projektavimo darbai, kurių įrengimo darbų pradžia planuojama šių metų antroje pusėje, o užbaigimas – 2024 metų pradžioje. Vidaus keliai užtikrins greitą karinės technikos perdislokavimą tarp skirtingų poligono treniruočių laukų ir objektų pratybų metu, kartu maksimaliai sumažinant žalą poligono želdiniams dėl intensyvaus technikos naudojimo. Taip pat bus pasiruošta dar laukiantiems poligono statinių statybos darbams, nes šiais keliais bus vežamos ir statybinės medžiagos bei technika. Iš viso poligone Lietuvos ir sąjungininkų karių poreikiams planuojama nutiesti 31 km vidaus kelių už maždaug 30 mln. eurų.

„Rūdininkų poligono išvystymas – valstybinės svarbos projektas, kuris padės užtikrinti augantį Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų kovinį rengimą bei veiksmingą Aljanso gynybos ir atgrasymo įgyvendinimą“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono vystymas Šalčininkų rajone yra vienas didžiausių Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros projektų. Per rekordiškai trumpą laiką atlikus parengiamuosius darbus, šis ypatingos svarbos poligonas buvo atidarytas 2022 metų vasarą, kurį pirminiuose planuose numatyta įsteigti ne anksčiau kaip 2024 metais. Šiuo metu poligone taip pat vykdomi ir žemių išpirkimo, teritorijos išminavimo, valymo ir ženklinimo darbai.

Naujajame 17 tūkst. ha ploto poligone bus kuriama apgyvendinimo ir administracinė infrastruktūra, daugiafunkcinė, pėstininkų kovos mašinų ir šaulių ginklų šaudyklos, granatų mėtymo laukai, „mūšio mieste“ kompleksas. Čia taip pat bus įrengtos karinės technikos ir transporto aikštelės, remonto dirbtuvės, sporto ir laisvalaikio kompleksas ir kita infrastruktūra, reikalinga užtikrinti aukščiausią kovinį sąjungininkų ir Lietuvos karių rengimą. Visam Rūdninkų poligono projekto įgyvendinimui yra planuojama skirti per 470 mln. eurų.

Infrastruktūros vystymo darbai poligone vyksta  pagal 2022 metų LR Seimo specialųjį Rūdninkų karinio poligono įstatymą, priimtą atsižvelgus į būtinybę užtikrinti tinkamą Lietuvos, kaip priimančiosios šalies, infrastruktūros parengimą atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms. Juo vadovaujantis formuojama ir poligonui reikalinga teritorija, kita veikla. Siekiant padaryti kuo mažesnę įmanomą žalą Rūdninkų poligone esančioms saugomoms gamtos teritorijoms, vystant poligoną, visi su ekologija susiję darbai derinami su Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, kitomis suinteresuotomis šalimis.

Nuo 2022 metų vidurio Rūdninkų poligone jau vyksta karių lauko taktinės pratybos. Šiuo metu Lietuvos kariuomenei be atkuriamo Rūdninkų poligono priklauso dar 6 poligonai – Pabradės, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos, Kairių, Rokų ir Pagudonės. Iš jų didžiausi – Pabradės Generolo Silvestro Žukausko ir Gaižiūnų poligonai, kuriuose taip pat vykdoma intensyvi plėtra. Iki Rūdninkų poligono atkūrimo projekto pradžios, Lietuvos kariuomenei dėl ypač išaugusių nacionalinių ir tarptautinių pratybų skaičiaus ir masto, didinamų Lietuvoje dislokuotų sąjungininkų pajėgų bei įsigyjamos naujos modernios ginkluotės, treniruotis turėtos karinio rengimo infrastruktūros plotuose tapo ankšta, o tai ribojo galimybes toliau didinti karinių vienetų parengtį.

KAM informacija