Sostinė skelbia sporto projektų konkursą: paskirstys rekordinę sumą

0
332

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia sporto srityje veikiančias organizacijas dalyvauti kasmetiniame sporto projektų konkurse. Šiemet sporto iniciatyvoms iš viso bus skirta 800 tūkst. eurų – 100 tūkst. daugiau nei pernai ir net 4 kartus daugiau, palyginti su 2019 m.

„Nuosekliai didiname sporto projektams skiriamas lėšas, nes pastebėjome, kad būtent projektinis finansavimas pasiteisina labiausiai. Šiuo principu remiant projektus, finansuojamos ne tos veiklos, kurios ilgą laiką buvo remiamos iš inercijos, bet didžiausią potencialą turintys projektai, kurių iniciatoriai aiškiai formuluoja ne tik tam tikrus poreikius, bet ir naudas, kurias visuomenei gali atnešti jų organizuojamos sporto veiklos“, – sako Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Paraiškas savivaldybei konkurso dalyviai gali teikti nuo šiandien iki gruodžio 4 d. Konkurse dalyvauti leidžiama visiems ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotiems sporto srityje veikiantiems juridiniams asmenims.

Sporto projektai pagal pobūdį skirstomi į tris kategorijas: fizinio aktyvumo veiklas, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui teikiamus projektus ir sporto renginius. Vienas konkurso dalyvis gali teikti tik po vieną paraišką vienai finansuojamai sportinės veiklos sričiai.

Pateiktų paraiškų vertinimas bus vykdomas trimis etapais. Pirmiausia bus įvertinta dokumentų atitiktis administraciniams tinkamumo reikalavimams, tuomet paraiškų turinį vertins ekspertai, o trečiajame etape projektų vertinimo komisija pateiks savo rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktorei.

Projektai bus vertinami remiantis nustatytais bendraisiais ir specialiaisiais kriterijais. Šalia įprastų kriterijų – projekto aktualumo, jo poveikio ir tęstinumo, taip pat biudžeto pagrindimo, projekto valdymo kompetencijų ir viešinimo plano – į vertinimo sistemą įtrauktos ir anksčiau nevertintos projektų savybės.

„Vertinimo kriterijai kasmet atnaujinami pagal susiklosčiusią situaciją. Kadangi jau porą metų gyvename su pandemija, ypatingas dėmesys skirtas socialinę atskirti patiriančių žmonių įtraukimui, atsižvelgta į karantino riziką. Sudėliojome ir tam tikrą modelį, kuris skatina naudotis atnaujinta sporto infrastruktūra lauke, savo seniūnijose, taip pat siekėme padidinti užsiėmimų prieinamumą iš finansinės perspektyvos“, – pabrėžia vicemeras.

Specialieji balai bus skiriami už fizinio raštingumo didinimą, įtraukiant sporto ekspertus, skirtingų amžiaus ir socialinių grupių įtraukimą, dėmesį jaunimui ir senjorams. Projektai taip pat bus įvertinti už viešųjų erdvių panaudojimą bei ilgalaikį gyventojų įtraukimą į fizines veiklas. Be to, atsižvelgiant į šiandienos aktualijas, papildomi balai bus skiriami projektams, kurių veiklos galės būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, taip pat nemokamoms veikloms ir projektams, grįstiems tvarumo principais, bei į „Vilnius 700“ koncepciją integruotoms veikloms.

Vilniaus m. savivaldybės informacija