Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai suaktyvino veiklą stoties rajone ir jos prieigose

0
147

Vykdomos tikslinės priemonės viešajai tvarkai užtikrinti, nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams užkardyti bei atskleisti.

Pareigūnai, atlikę kriminogeninės situacijos analizę stoties rajone, pastebėjo didžiulį susirūpinimą keliančias tendencijas – išryškėjo vyraujantys pranešimai, susiję su įvairaus pobūdžio viešosios tvarkos pažeidimais (alkoholio vartojimas, girto pasirodymas viešoje vietoje, agresyvus elgesys kitų žmonių atžvilgiu), smurtiniais ir turtiniais nusikaltimais, narkotinėmis medžiagomis ir pan. Iš nukentėjusiųjų ar įtariamųjų apklausų matyti, kad absoliuti dauguma asmenų įvykio metu buvo neblaivūs, aplinkybių pradžia ir priežastys visuomet susiję su nesaikingu alkoholio vartojimu stoties paviljonuose bei prekyba juo išsinešimui.

Todėl pagal parengtą šio komisariato prižiūrimos teritorijos situacijos prevencijos įgyvendinimo planą ypatingas dėmesys skiriamas būtent maitinimo įstaigoms, turinčioms licencijas prekiauti alkoholiu – taikomos įvairaus pobūdžio policinės, prevencinės priemonės, atliekami patikrinimai. Taip pat tikrinamos ir apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės nelegalios migracijos atvejams išaiškinti.

Priemonių metu pareigūnai išaiškino nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu ar laikymu – pradėti du ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 260 str. ir penki ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 259 str., taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių, viešosios tvarkos pažeidimų.

Vilniaus miesto trečiajam policijos komisariatui talkina pareigūnai iš kitų sostinės policijos padalinių ir institucijų, policijos rėmėjai, šauliai, savanoriai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos dviejuose hosteliuose nustatė higienos normų reikalavimų pažeidimus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas kelioms stoties kavinėms skyrė administracines nuobaudas.

Tikslinės policinės priemonės viešajai tvarkai užtikrinti, nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams sostinės stoties rajone užkardyti bei atskleisti bus vykdomos ir toliau, taikant skirtingus teisėtus metodus ir būdus.

Vilniaus apskr. VPK informacija