Vilniaus kariuomenės dalinys atitenka Vokietijai

0
269

Krašto apsaugos ministerijoje šiandien pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ priskyrimo vienai iš Vokietijos divizijų.

Brigados generolo Valdemaro Rupšio teigimu, susitarimas padės užtikrinti geresnę sąveiką su Lietuvoje dislokuotu Vokietijos vadovaujamu tarptautiniu NATO batalionu.

Ši brigada iki 2018 metų mokymo tikslais buvo daugiau nei dešimtmetį priskirta Danijos divizijai. Nuo šių metų bendradarbiavimą su danais perėmė kita Lietuvos kariuomenės brigada „Žemaitija“.

Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” užuomazgos siekia 1990 m., kai pradedant organizuoti neseniai nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos gynybą, buvo suformuotas Atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – Garbės sargybos kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. ginkluotos Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvą metu saugojo Aukščiausiąją Tarybą, Spaudos rūmus, Ministrų Tarybos pastatą, Vilniaus televizijos bokštą ir kitus svarbius objektus. 1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento direktorius atskiru įsakymu sujungė šiuos padalinius į vieną bendrą vienetą ir pavadino jį Mokomuoju junginiu. Jau lapkritį Mokomojo junginio padaliniai buvo performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą, o netrukus į ją buvo pašaukti ir pirmieji būtinosios karo tarnybos kariai. Tais pačiais metais buvo pradėti formuoti ir pirmieji Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų miestų koviniai vienetai. Padaliniai, dislokuoti įvairiuose Lietuvos regionuose, pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams. Greitojo reagavimo motodesantinės brigados vadu buvo paskirtas pulkininkas leitenantas Česlovas Jezerskas. 1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervardinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada. 1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko iškilminga Brigados rikiuotė, kurios metu būtinosios karo tarnybos kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną Brigadai buvo suteiktas „Geležinio Vilko” vardas. Birželio 6-ąją brigados padaliniuose kasmet tradiciškai minima Vilko diena.