Aiškinosi, kas tie jie ir kas tie mes: prisiminė ankstesnius nesutarimus, turėjusius tautinės nesantaikos požymių

0
258

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos opozicija šiandien pabandė pakviesti lenkų valdžią dirbti išvien ir pamėginti kartu pasiekti, jog rajone savo gyvenamąją vietą deklaruotų kuo daugiau aplink sostinę gyvenančių lietuvių. Tokio siekio tikslas – į biudžetą būtų surenkama daugiau lėšų, o tai leistų padidinti išlaidas infrastruktūros gerinimui, švietimui. Tarybai pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri ir rūpintųsi, kad Vilniaus krašto lietuviai savo gyvenamą vietą deklaruotų rajone. T.y., darbo grupė užsiimtų gyvenimo regione galimybių bei patrauklumo viešinimu.

Projekto iniciatoriai įsitikinę, jog Tarybos nariams trūksta bendro kalbėjimo ir pakvietė kolegas nebeskirstyti vieniems kitų į tuos anuos ir tuos, kurie mes. Projektą pristatęs Vaidas Augūnas tvirtino, jog tai niekaip nesusiję su artėjančiais rinkimais.

Merė Marija Rekst replikavo, jog posėdžių salės galinės eilės, kuriose įsikūrusi opozicija, pačios turėtų nebeskirstyti Tarybos narių pagal tautybę.

„Prisiminkime, kai buvo priiminėjami kai kurie detalieji planai… Jei po prašymu – lenkiška pavardė, galinės eilės nebalsuoja… Jei kalba eina apie lenkiškas ugdymo įstaigas, vėl nebalsuoja. Tai čia negalima taip. Pagalvokite, kas būtų, jei lenkai balsuotų prieš lietuviškas pavardes“, – požiūrį į opozicijos idėjas atskleidė rajono vadovė.

Darbo grupė sudaryta nebuvo.

Priminsime, jog prieš du mėnesius rajono opozicija – visos aštuonios partijos – suvienijo jėgas ir pasirašė dokumentą, kuriame skelbė galintys sukurti Vilniaus rajone tokį gyvenimą, apie kokį daugelis svajojo. Iniciatyvos autoriai teigė, jog tereikia čia gyvenantiems lietuviams būtinai deklaruoti gyvenamąją vietą ir aktyviai dalyvauti rinkimuose.