Gaudys rūkančius moksleivius: žada baudas iki 90 Eur

0
283

Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai nuo š. m. vasario iki birželio mėnesio vykdys prevencinę priemonę, kurios metu daug dėmesio skirs nepilnamečių, pamėgusių traukti dūmą, kontrolei.

Atsižvelgiant į tai, kad tarp vaikų ir paauglių plinta rūkymas, ir tai, kad įstatymas draudžia asmenims, jaunesniems nei 18 metų, turėti ir rūkyti (vartoti) tabako ar su tabaku susijusius gaminius – ypač populiarias jaunimo tarpe elektronines cigaretes, bus tikrinamos šalia Vilniaus rajono ugdymo įstaigų esančios teritorijos ir vykdoma minėtų pažeidimų prevencija bei kontrolė.

Asmenys, kurie pažeidimo metu turės 16 metų, bus patraukti administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį. Nustačius asmenis, neturinčius 16 metų, apie jų padarytus pažeidimus Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuos jų tėvus, globėjus ar rūpintojus.

Vilniaus rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Vilniaus rajono policijos komisariatu ši prevencinė priemonė vykdoma jau antrus metus. 2019 m. vasario – birželio mėnesiais Vilniaus rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska kartu su Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnais 10 kartų vyko į ugdymo įstaigas, siekiant nustatyti ugdymo įstaigose ar jų teritorijose rūkančius nepilnamečius asmenis.

„Pastebėjus tokius nepilnamečius, buvo tikrinami jų asmens dokumentai, taip pat apie rūkymą ar tabako vartojimą buvo informuojami nepilnamečių asmenų tėvai. Vaikams, turintiems 16 metų, buvo surašomi administracinių nusižengimų protokolai. Nustačius, kad nepilnamečiai tokią neteisėtą veiką atlieka pakartotinai, buvo organizuojama pagalba vaikui – psichologo konsultacijos, dalyvavimas ankstyvosios intervencijos programoje, korekciniai pokalbiai dalyvaujant vaikui, jo tėvams, globėjams ar rūpintojams bei švietimo, sveikatos priežiūros, vaikų teisių specialistams. Į kai kurias ugdymo įstaigas buvo vykstama net po kelis kartus“, – apie prevencinės priemonės įgyvendinimą pasakojo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė J. Lipinska.

Pasak prevencinės priemonės vykdytojų, aiškiai matomi ir rezultatai. Pastebėta, kad nepilnamečių, vartojančių tabako gaminius, ugdymo įstaigų teritorijose ar šalia šių įstaigų, ženkliai sumažėjo.

Vilniaus rajono komisariato pareigūnai dar kartą primena, kad rūkymas ne tik kenkia sveikatai, bet ir rūkantiems asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, užtraukia administracinę atsakomybę. Už įstatymo nepaisymą jaunesnių kaip 16 m. nepilnamečių tėvams arba globėjams gresia bauda nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. Asmenų nuo 16 iki 18 m. tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas ar tabako gaminių ar susijusių gaminių turėjimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 50 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. Jei administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, bauda gali siekti nuo 50 iki 90 eurų.

 

Vilniaus rajono savivaldybės informacija