Į kitus bado pirštais, o savęs nemato

0
220
????????????????????????????????????

Vilniaus rajono savivaldybės administracija grūmoja tiems, kas tinkamai neprižiūri savo privačiuose sklypuose augančių medžių. Tuo tarpu krašte pilna tokių viešų vietų ir pakelių, kuriose po stipresnio vėjo lūžtančios šakos ir net patys medžiai kelia siaubą vietos gyventojams.

„Paskutiniu metu nepalankios meteorologinės sąlygos – sausra, lietus ir vėtros turi didelę įtaką želdynų ir želdinių būsenai. Padaugėjo atvejų kai nulūžusios viršūnės, šakos ir išvirtę medžiai padarė nemažai materialinės žalos ir galėjo sukelti grėsmę ne tik žmogaus saugumui, bet ir sveikatai ar gyvybei. Informuojame, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 15 straipsnio 1 punktas želdynų ir želdinių valdytojus ir savininkus įpareigoja juos tinkamai tvarkyti ir saugoti. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-04-25 sprendimu Nr.T3-139 taip pat yra patvirtintos  Želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės, kurios įpareigoja kiekvieną savininką prižiūrėti ir tvarkyti savo žemės sklype augančius medžius. Raginame visus rajono gyventojus prižiūrėti ir puoselėti gamtos aplinką, kad sveiki ir gražūs želdiniai ne tik mus džiugintų, bet ir nekeltų pavojaus mūsų sveikatai ir saugumui. Pasirūpinkime savo ir kitų saugumu! Dėl Jūsų sklype augančių želdinių tvarkymo teisėtumo galite pasiteirauti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje“, – rašoma savivaldybės pranešime.