Iškilmingoje ceremonijoje pagerbti patys gabiausi Vilniaus rajono mokiniai

0
1009
????????????????????????????????????

Vakar Maišiagalos Houvalto rūmuose susirinko gausus skaičius abiturientų ir įvairių konkursų nugalėtojų. Iš viso buvo apdovanoti 64 mokiniai.

Pasveikinti geriausių rajono mokinių atvyko šios šventės iniciatorė – Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas Sofija Ryžova kartu su skyriaus specialistais kuruojančiais rajono švietimo įstaigas. Mokinius atlydėjo jų pedagogai taip pat gausus būrys draugų ir artimųjų.

Gražiu ir nuotaikingu pasirodymu apdovanojimų šventės pradžią papuošė Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos auklėtiniai.

Po meninės ceremonijos pradžios pasipylė nuoširdžiausi sveikinimai. Džiaugdamasi Vilniaus rajono mokinių pasiekimais, įžanginį žodį tarė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst: „Be galo džiugu matyti tiek jaunų ir gražių veidų, kurie yra ne tik mūsų rajono, bet ir valstybės ateitis. Jūsų mokslo rezultatai yra geriausias įrodymas bendraamžiams, kad lavinant talentą ir įdedant daug darbo galima pasiekti tikrai puikių rezultatų“, – neslėpdama pasididžiavimo tarė merė. Naujojo gyvenimo etapo pradžios proga, merė abiturientams negailėjo nuoširdžiausių linkėjimų: „Linkiu Jums didžiausios sėkmės ateityje siekiant profesinių aukštumų nebijokite ir drąsiai ženkite į prasmingo bei gražaus Jūsų gyvenimo etapo pradžią. Ieškokite, svajokite, leiskitės į nepatirtą nuotykį. Tegul kiekvienas iš Jūsų randa tą kelią, kuriuo norėtų keliauti“.

Nuoširdžiausi sveikinimai taip pat buvo skirti ir mokytojams už tai, kad jie padeda atrasti naujus talentus, aktyviai ir profesionaliai puoselėja bei ugdo gabius mokinius, palaiko ir tiki mokinių neišsenkančiais gebėjimais. Prisidėdama prie sveikinimų, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas Sofija Ryžova kreipdamasi į mokytojus palinkėjo, kad jų sunkus ir svarbus darbas visada būtų vertinamas: „Tegul Jūsų pastangos ir įdėta energija nelieka be atsako, o kiekvieną išsakytą žodį ir padarytą žingsnį telydi mokinių bei tėvų dėkingumas“, – tarė Sofija Ryžova.

Išskirtas ir didelis tėvų vaidmuo, kurie savo šiluma, gėriu, kantrybe ir rūpesčiu ugdo gabias asmenybes. Gerbiamiems švietimo įstaigų vadovams taip pat padėkota už puikų sugebėjimą suvienyti bendruomenę bendram darbui.

Po sveikinimų ir padėkos žodžių, pasididžiavimo ir džiaugsmo pripildytoje salėje prasidėjo labiausiai laukiama ceremonijos dalis – tėvų ir mokytojų akivaizdoje Vilniaus rajono savivaldybės mero padėkos raštais bei atminimo medaliais iškilmingai apdovanoti puikius egzaminų rezultatus pasiekę abiturientai bei respublikinių olimpiadų ir konkursų prizininkai. Už didelį įnašą į mokinių mokslo pasiektus rezultatus taip pat apdovanoti ir švietimo įstaigų mokytojai.

Renginio metu pasidžiaugta, kad šiais metais „šimtukininkų“ skaičius gerokai išaugo. 2017 m. metais valstybinių egzaminų sesijos metu 100 balų pavyko gauti 29 abiturientams, šiais metais šis skaičius išaugo iki 52. Aukščiausius įvertinimus dvyliktokai gavo iš užsienio kalbų (anglų ir rusų), matematikos, informacinių technologijų bei lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų. Šiemet daugiausiai „šimtukininikų“ yra iš Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Mickūnų ir Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijų.

Apdovanoti geriausi užsienio kalbos (rusų) žinovai iš Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos: Evald Semenik, Anastasija Mandziuk, Karolina Adamovič, Glorija Rufi Dulko, Oskar Dzikevič, Raimond Kalninš ir Evelina Kropa. Gimnazijos abiturientė Brigita Luščinskaitė 100 balų įvertinimą gavo iš anglų užsienio kalbos.

Mickūnų gimnazija šiais metais parengė 6 „šimtukininkus“. Abiturientas Konstanty Keda, kuris drauge su geriausiais Lietuvos abiturientais neseniai buvo pagerbtas ir pasveikintas Lietuvos Respublikos Seimo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės. 2017-2018 mokslo metais Konstanty Keda buvo vienas iš sėkmingiausiai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių abiturientų Vilniaus rajone. Konstanty gavo net tris šimto balų įvertinimus iš matematikos, užsienio kalbos (anglų) bei užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminų. Konstanty Keda taip pat yra Lietuvos mokinių biologijos olimpiados nugalėtojas ir XXIX Respublikinės lenkų kalbos ir literatūros olimpiados III vietos prizininkas.

Taip pat iš Mickūnų gimnazijos apdovanoti dar 3 abiturientai, kurie iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino gavo 100 balų įvertinimą: Agnieška Balcevič, Julia Gotovski ir Daniel Šablovski.

Užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino „šimtukininkai“ iš Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos: Juozas Gelažanskas, Ernestas Petkevičius, Gabrielė Petrovič, Justyna Golovnia, Monika Komarovska, Paulina Piščalova.

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija paruošė 5 „šimtukininkus“ iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino: Mažena Kušlevič, Evelina Parchomenko, Beata Podvorska, Dorota Stankevič, Brygida Zajankovska.

Iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos apdovanoti 5 „šimtukininkai“. Justyna Sadovska gavo 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino. 4 abiturientai – iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino: Kamilė Naruševičiūtė, Erika Azatova, Roland Miškunec ir Elžbieta Perveinis.

Rudaminos F. Ruščico gimnazijos 4 abiturientai gavo 100 balų įvertinimus iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino: Roberta Belevič, Edgar Pavliukovič, Jan Kučko, Agata Lutova.

Pagirių gimnazijos 3 abiturientai gavo šimtą balų iš brandos egzaminų: Arnas Blaškys – informacinės technologijos,  Karolina Jadzevičiūtė – lietuvių kalba ir literatūra, Evelina Kanarskaitė – užsienio kalba (anglų).

Iš Kalvelių „Aušros“ gimnazijos apdovanoti 3 „šimtukininkai“: Kornelija Suboč – iš užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino, Eligijus Balukonis ir Dariuš Ciunovič – užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino.

Abiturientas Deivid Gudanec iš Bezdonių J. Slovackio gimnazijos šiemet gavo 2 šimtukus – iš istorijos ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminų. Šios gimnazijos abiturientė Diana Grigorovič pelnė 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino.

100 balų įvertinimus iš užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino gavo šių gimnazijų abiturientai: Avižienių gimnazija – Jolanta Gerulska, Miroslava Kulakovska, Vladas Grigas; Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija – Marek Pileckas, Evelina Jatkevič; Zujūnų gimnazija – Mažena Markovska; Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija – Pavel Markovski; Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija – Darija Fedotenkova; Buivydžių T. Konvickio gimnazija – Samanta Volodko.

Iškilmingos ceremonijos metu taip pat pagerbti mokiniai, geriausiai pasirodę respublikinėse olimpiadose ir konkursuose: Rusų (užsienio) kalbos respublikinėje olimpiadoje – Emilija Ukrainec iš Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos ir Karina Mickevičiūtė iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos išsikovojusios antras prizines vietas. Lietuvių kalbos ir literatūros respublikinėje olimpiadoje tautinių mažumų mokykloms – Milena Jermakovič iš Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos laimėjusi pirmą vietą. Olimpiadoje dalyvavusios mokinės: Agata Parvicka iš Pagirių gimnazijos, Agnieška Krukovska iš Rukainių gimnazijos ir Suzana Mozarska iš Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos gavo pagyrimo raštus. XXIX Respublikinėje lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje III vietą užėmė ir pagyrimo raštais apdovanoti: Kamila Ana Herman iš Rudaminos F. Ruščico gimnazijos, Deivid Gudanec iš Bezdonių J. Slovackio gimnazijos, Evelina Grochovska iš Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos ir Karina Katažina Januškevič iš Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2018“ dalyvavę 5 klasės mokinys iš Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazija, du 5 klasės mokiniai iš Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos, 12 klasės mokinys iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos ir 5 klasės mokinys iš Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos – pateko į 50-tuką geriausių Lietuvoje.