Meras R. Šimašius pažeidė įstatymo nuostatas

0
301

Sostinės vadovas pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti bei savivaldybės finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams, o taip pat laiku nedeklaravo privačių interesų – nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatos).

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Šimašius Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis parengtus vaizdo įrašus skelbė asmeninėse socialinių tinklų paskyrose. Klipus sutarties su savivaldybe pagrindu sukūrė MB „Olegas ir storas“. Vaizdo klipais siekta gyventojams pristatyti mero veiklą, informuoti apie išspręstas problemas ir sukurtą naudą. Iš įrašų matyti, kad juose aptariami ne tik mero nuveikti darbai, bet ir ketinimai įgyvendinti būsimus projektus, o R. Šimašiaus pasiekimai gretinami su praėjusių kadencijų savivaldybės merų darbais.

VTEK vertinimu, minėtosios vaizdo medžiagos talpinimas asmeninėse mero socialinių tinklų paskyrose visuomenei sukėlė pagrįstų abejonių dėl savivaldybės lėšų panaudojimo skaidrumo. R. Šimašiui turi būti taikomi aukščiausi elgesio standartai ir dėl jo veiksmų visuomenei neturi kilti nė menkiausių abejonių.

VTEK nekvestionuoja informacijos gyventojams pateikimo svarbos ir reikšmės, mero teisė skelbti teigiamą informaciją apie savo ir jo vadovaujamos institucijos veiklą negali būti ribojama. Tačiau tokia informacija turėtų būti viešinama oficialioje savivaldybės interneto svetainėje bei oficialiuose savivaldybės socialinio tinklo paskyrose, o ne asmeninėse mero paskyrose.

Taip pat VTEK nustatė, kad R. Šimašius nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino galiojančiam ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančiam sandoriui deklaruoti.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųsto pranešimo pagrindu bei VTEK patikrinus R. Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.