Nutarta spartinti žemės grąžinimo procesą miestuose: pusė visų laukiančiųjų – Vilniuje

0
468

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymams, leisiantiems užbaigti žemės grąžinimo procesą, tebesitęsiantį jau daugiau nei 25 metus. Nauja tvarka paspartins žemės grąžinimo procesą miestuose, nes būtent čia žemės grąžinimas dar nėra baigtas – nuosavybės teisės atkurtos į 91,44 proc. prašymuose nurodyto žemės ploto, nuosavybės teises liko atkurti 6051 piliečiui į 3367 ha žemės. Sudėtingiausia situacija yra sostinėje – šiuo metu Vilniuje naujų žemės sklypų laukia 3076 piliečiai.

Nustatytoje tvarkoje nauja tai, kad piliečiai, nenurodantys (nepatikslinantys) vietovės, kurioje norėtų gauti žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, turės ilgesnį terminą, per kurį galės pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui prašymą, kuriame nurodytų vietovę, kurioje pageidautų gauti lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį. Dabar jis tam turės ne 10 darbo dienų, kaip buvo iki šiol, o 30 dienų.

Piniginės kompensacijos dydis bus apskaičiuojamas pagal LR Vyriausybės 1999 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1243 „Dėl žemės sklypo mieste, už kurį kompensuojama pinigais, vidutinės vertės nustatymo ir kompensacijos mokėjimo tvarkos“.