Pagerintos sąlygos apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti

0
290

Pernai Užsieniečių registracijos centro (URC) teritorijoje naujai pastatytas kontrolės praleidimo punktas. Kontrolės praleidimo punktas pastatytas įgyvendinant projektą „Kontrolinio praėjimo punkto statyba“.
Jo įgyvendinimo metu panaudota 738 966,82 Eur. Projektui lėšos skirtos iš dviejų šaltinių: 75 procentai iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, 25 procentai – iš Lietuvos biudžeto.
Įgyvendinto projekto tikslas – sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų apklausoms, išorinei apsaugai, pasimatymų ir vidaus kontrolei užtikrinti bei kitoms susijusioms priėmimo ir prieglobsčio procedūroms VSAT Užsieniečių registracijos centre atlikti.
URC vienintelis centras Lietuvoje, skirtas laikyti sulaikytus, neteisėtai esančius ar neteisėtai atvykusius į Lietuvą užsieniečius, taip pat apgyvendinti prieglobsčio prašytojus tol, kol yra nagrinėjami jų pateikti motyvai.
Senasis URC kontrolės praleidimo punktas buvo avarinės būklės, jo patalpos neatitiko higienos normų reikalavimų.
Projekto įgyvendinimo metu atlikta esamo techninio projekto korekcija, nugriautas senas ir pastatytas naujas pastatas, sutvarkyta teritorija aplink pastatą, įrengti įvažiavimo vartai ir kontroliuojami įėjimo/išėjimo varteliai, įrengtos patalpos apklausoms ir kitoms prieglobsčio procedūroms atlikti bei įsigyta reikalinga įranga ir kitas turtas šiam pastatui funkcionuoti ir prieglobsčio procedūroms atlikti. Pastatytas naujas statinys pritaikytas ir neįgaliesiems.

 

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.