Perspėja gyventojus dėl lanksčių ortakių naudojimo

0
161

Tirdami gaisrų priežastis, priešgaisrinės priežiūros pareigūnai atkreipia dėmesį, kad gyvenamuosiuose namuose ir butuose krosnys ir kietojo kuro katilai į dūmtraukį neretai jungiami lanksčiais ortakiais, kurie skirti šalinti palyginti nedidelės temperatūros (iki +250° C) orą.

Kaip žinoma, tiek kietojo kuro, tiek krosnių degimo produktų temperatūra gali gerokai viršyti šią ribą, todėl karšti degimo produktai pradegina ortakio sienelę ir patenka į patalpą, kurioje dažniausiai yra ypač degių medžiagų – tuomet kyla gaisras. Eksploatuojant tokius ortakius, ant paviršių kaupiasi degimo produktų likučiai, kurie gali užsidegti. Taip pat degimo proceso metu susidaro vandeninių azoto ir sieros rūgščių, kurios papildomai intensyviai ardo šio tipo ortakį.

Pareigūnai perspėja, kad tokiais lanksčiais ortakiais šalinti degimo produktus yra pavojinga, kadangi jie neatsparūs karščiui ir rūgščių poveikiui.

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklėse nurodyta, kad nuo neizoliuoto metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo metalinio jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę kaip 600° C, turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų.

PAGD informacija