Šildymo išlaidų kompensacijos. Ką svarbu žinoti?

0
555

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, jog nepasiturinčios šeimos ar sunkiai besiverčiantys asmenys gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų.

Pastarosios skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

Gyvenamąją vietą viename būste deklaravę asmenys (kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bei vaikai nuo 16 iki 18 metų) arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 str. nurodytų sąlygų.

Pažymėtina, kad karantino ir ekstremalios situacijos metu (bei 6 mėnesius po jų atšaukimo) gyventojams, kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, jų turimas turtas nėra vertinamas.

Kompensacijų dydis priklauso nuo:

pajamų dydžio, apskaičiuojant neįskaitomi vaiko pinigai, neįskaičiuojama ir dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.);

naudingojo būsto ploto. Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2, kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 3 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 60 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą, 4 asmenų šeimai – ne už didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. nepasiturintiems gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP (Valstybės remiamų pajamų) dydžio. Iš šeimos gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį atimamas 1 VRP dydis (128 Eur), padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio (192 Eur).

Pavyzdžiui, vieno gyvenančio asmens pajamos – pensija, 440 Eur, normatyvinis būsto naudingasis plotas – 50 m2. (440 Eur – 192 (1,5 VRP) = 248 Eur.  248 Eur x 10 proc. = 24,80 Eur).

Tai reiškia, kad asmuo už normatyvinio būsto ploto (50 kvadratinių metrų) šildymą sumokėtų pagal savo pajamas ne daugiau kaip 24,80 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą būtų kompensuojama.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP dydžių (2 VRP – 258 Eur, 1 VRP – 129 Eur)  kiekvienam šeimos nariui arba  3 VRP  dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Pvz., vieno gyvenančio asmens pajamos – pensija, 440 Eur, normatyvinis būsto naudingasis plotas – 50 m2. (440 Eur – 387 (3 VRP) = 53 Eur. 53 Eur x 10 proc. = 5,30 Eur).

Tai reiškia, kad asmuo už normatyvinio būsto ploto (50 kvadratinių metrų) šildymą sumokėtų pagal savo pajamas ne daugiau kaip 5,30 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą būtų kompensuojama.

Gyventojai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt. 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Išlaidas komfortui mažina ir kitais būdais

Siekdama mažinti gyventojų sąskaitas už šildymą Vilniaus rajono savivaldybė nuo 2017 m. teikia pagalbą daugiabučių namų butų savininkams suremontuoti bendrojo naudojimo objektus: stogą, sienas, šildymo sistemas ir t. t. Savivaldybė finansuoja net iki 70 proc. tokių remonto darbų kainos.

2017-2020 m. finansine parama pasinaudojo 54 rajono daugiabučių namų butų savininkai, kuriems skirta beveik 300 000 Eur paramos. Už šiuos pinigus buvo suremontuoti 23 namų stogai, 11 namų sienos, 12 daugiabučių inžinerinės sistemos, iš jų 2 namų modernizuotos šildymo sistemos, 10 laiptinių, 2 namų balkonus.

Susidomėjimas tokia parama auga – 2021 m. patvirtinta ypatingai daug paraiškų

Finansavimą namo bendrojo naudojimo objektų remontui gavo 34 daugiabučių namų butų savininkai. Jiems paskirstyta beveik 305 000 eurų.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija