Šiluvoje aukotos Šv. Mišios už pareigūnus, tarnaujančius Lietuvai

0
121
_empty

Vakar vykusiuose Šilinių atlaiduose buvo meldžiamasi už profesinę tarnystę vidaus reikalų sistemoje atliekančius pasieniečius, policininkus, ugniagesius, kitus teisėsaugininkus ir jų šeimas – buvo paskelbta visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena. Teisingumo saugojimo dienos atlaiduose, sakralioje aikštėje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis, VSAT pareigūnai, Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Saulius Greičius, vidaus reikalų sistemos vadovai, darbuotojai. R

Malda už pasieniečius, policininkus, ugniagesius Šiluvoje

Pamokslą sakęs vyskupas Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į pareigūnų perskaitytus Šventojo rašto skaitinius, bylojančius apie amžinąją Dievo išmintį, įrašytą kiekviename Jo kūrinyje ir sukurtajame dėsnyje, į begalinį mus mylinčio Dievo slėpinį:

„Jėzaus dėka į patį Dievą mes kreipiamės kaip į mus mylintį į Tėvą. Tai teikia džiaugsmą, kad esame Jo myli vaikai, o tarpusavyje – broliai ir seserys“, – kalbėjo vyskupas J. Ivanauskas, savo homilijoje pabrėždamas, jog, deja, piktasis deda visas pastangas, kad netikėtume ir nemylėtume, kad nesivadovautume Evangelija, kad mums nerūpėtų gyvenimo prasmė, žmogaus orumas, amžinasis gyvenimas.

„Sveikintinos visos pastangos siekiant užtikrinti ekonominį, politinį, visuomeninį stabilumą, bet to nepakanka“, – sakė vyskupas J. Ivanauskas, atkreipdamas dėmesį, jog neramumų, sumaišties laikais, kuriais gyvename, gyvybiškai reikia maldos, atsivertimo, atsivėrimo Dievui ir ištikimybės Evangelijai. Kad ne tik mes, bet Viešpats statytų namus. Ne tik mes sargyboje budėtume, bet kad Viešpats mus saugotų”.

Už bendrą maldą liturgijos pabaigoje LR Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės vardu padėkojo LR Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius patikino: ,,Lietuvos žemė yra patikimose rankose. Dievo žodis įpareigoja visus atlikti atsakingą taikos užduotį, susitelkimą, kurio labai reikia Tėvynei”. Po šv. Mišių, buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas taikai ir paramai dėl laisvės kovojančiai Ukrainai. 

Į Šiluvą maldininkai keliauja jau apie 500 metų. Nedidelis miestelis yra viena iš penkių vietų Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas Katalikų Bažnyčios. Mergelės Marijos gimimo atlaidai yra vieni didžiausių ir svarbiausių Lietuvoje per 8 dienas suburiantys tūkstančius tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir užsienio šalių.