A. Lukašenka pasirašė pataisytą įstatymą „Dėl Baltarusijos Respublikos Prezidento“: garantuoja neliečiamybę sau ir šeimai, nusistatė, kokiomis privilegijomis naudosis

0
105

Pasibaigus įgaliojimams, jei taip nutiks, kaimyninės šalies vadovas taps visos Baltarusijos Liaudies Asamblėjos delegatu, visą gyvenimą bus saugomas valstybės, jo niekas negalės patraukti atsakomybėn už veiksmus, padarytus vykdant prezidento įgaliojimus. Panašios privilegijos suplanuotos ir jo šeimos nariams.
Aleksandras Lukašenka, pagal paties sukurptą įstatymą, turės teisę į prezidento atlyginimo dydžio mėnesinę išmoką iki gyvos galvos, naudosis valstybiniu nekilnojamuoju turtu.
Be to, šiuo metu jau galiojančios pataisos nustato, kad Baltarusijos prezidentu gali tapti tik ne jaunesnis kaip 40 metų pilietis, iki rinkimų gyvenęs šalyje ne mažiau kaip 20 metų ir neturintis leidimo gyventi užsienyje.
Pakoreguoti įstatymą „Dėl Baltarusijos Respublikos Prezidento“ esą prireikė, atsižvelgiant į atnaujintą šalies Konstituciją ir teisėsaugos praktiką. Paskutinį kartą pakeitimai buvo padaryti 2006 m.