Chemijos ūkyje užbaigė rekonstrukcijų projektą

0
210

Vilniaus šilumos tinklai (VŠT)  praneša, jog įdiegė naujus vandens valymo įrenginius, kurie gerina vandens kokybę, mažina aplinkos taršą ir termofikacinio vandens paruošimo sąnaudas. Bendros VŠT investicijos įgyvendinant projektą sudaro 944 tūkst. eurų (be PVM). Dalį projekto finansuos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skirdama apie 189 tūkst. eurų paramą.

„Pasaulyje didėjantis dėmesys aplinkosaugos svarbai skatina ieškoti sprendimų, kurie leistų maksimaliai sumažinti aplinkos taršą. Mūsų įmonei aplinkosaugos aktualijas kelia pati veiklos specifika, jos mastas ir daugelį metų eksploatuojami įrenginiai. Todėl ieškome galimybių modernizuoti ūkį ir sumažinti veiklos įtaką aplinkai“, – sako VŠT vadovas Gerimantas Bakanas. „Labai svarbu, kad mūsų projekto naudingumą teigiamai įvertino Aplinkos projektų valdymo agentūra. Gavę jos pritarimą daliniam finansavimui galėjome įvykdyti vieną didžiausių investicinių projektų, susijusių su taršos mažinimu“, – džiaugiasi VŠT vadovas,

VŠT aprūpina Vilniaus miestą karštu vandeniu ir teikia šildymo paslaugas. Vienas pagrindinių veiksmų, lemiančių šių paslaugų kokybę, yra šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo užtikrinimas, kuris priklauso ir nuo vandens kokybės.

Bendrovės vadovo teigimu, iki projekto įgyvendinimo VŠT Chemijos ūkyje buvo naudojami seni, prieš 34 metus sumontuoti termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai, jie buvo įrengti atsižvelgiant į tuo metu įmonėje gaminamos energijos kiekius ir esamą infrastruktūrą.

„Prieš daugiau kaip tris dešimtmečius sumontuoti įrenginiai jau buvo nusidėvėję, reikalavo daug eksploatacinių išlaidų, o vandens valymo procesai buvo neautomatizuoti. Technologinio vandens ruošimo metu dideliais kiekiais buvo naudojamos negesintos kalkės, sieros rūgštis bei šarmas. Dėl to susidarydavo dideli kiekiai atliekų – vandens skaidrinimo dumblo, filtruojančių medžiagų, filtrų regeneravimo tirpalų, kuriuos būtina saugoti ir utilizuoti“, – pasakoja bendrovės Chemijos ūkio skyriaus vadovas Pranas Kentra.