Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevič lankėsi Kalesninkuose

0
277

Vakar Šalčininkų rajono garbės pilietis A. Kaškevič meldėsi kartu su Kalesninkų parapijos tikinčiaisiais. Jo Ekscelencija lankėsi Kalesninkuose parapijos klebono Tadeušo Šviedavičiaus kvietimu, minint 100-ąsias Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčios konsekravimo metines.

Iškilmingų šv. mišių metu vyskupas A. Kaškevič pasakė pamokslą, kuriame pabrėžė žmonių nuopelnus kuriant Bažnyčią – ir šventyklą, ir gyvą bendruomenę.

„Padėkokime Dievui už šią bažnyčią. Prisiminkime ir padėkokime Samueliui Kuncevičiui už pirmosios koplyčios statybą. Prisiminkime Konstantiną Kuncevičių, pastačiusiam bažnyčią ir įsteigusiam vienuolyną. Dėkokime Dievui už gražų karmelitų tikėjimo liudijimą, kurie uoliai ir pasiaukodami tarnavo vietos žmonėms. Taip buvo iki 1831 metų, kai numalšinus lapkričio sukilimą parapija likviduota, o bažnyčia perkelta į Rodūnę. Tik XX a. pradžioje atsirado galimybė pastatyti naują šventyklą. Šiandien turime prisiminti pirmąjį kleboną Mykolą Rudzį, fundatorių Piotrą Sedlikovskį, architektą Michalą Duboviką, statybos darbų vadovą Adamą Filipovičių – Duboviką, kiekvieną parapijietį, kuris prisidėjo prie šios bažnyčios statybos. Tegul Kalesninkų bažnyčioje skamba džiaugsmingi besimeldžiančių žmonių balsai. Tegul naujos kartos ištikimai tarnauja Kristui, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“, – kalbėjo vyskupas A. Kaškevič.

Po pamaldų už vyskupo vizitą į Šalčininkų rajoną ir bendrą maldą Šalčininkų rajono savivaldybės vardu dėkojo vicemerė Ana Jesvilienė, įteikdama dvasininkui gėles ir paveikslą, kurio autorė Anna Szpadzińska – Koss.

„Džiaugiamės Jo Ekscelencijos vizitu savo tėviškėje. Mums tai visada didžiulis džiaugsmas ir garbė. Susitikimo atminimui dovanojame paveikslą, pristatantį kaimo peizažą. Tegul šis kelias pers javų lauką visada veda Jus namo“, – pasakė vicemerė Ana Jesvilienė.

Padėkos žodžius klebonui tarė ir Kalesninkų parapijos tikintieji.

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija