Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2021 metų centrinės valdžios deficitas, skaičiuojamas pinigų srautų principu, siekė 1 1176,2 mln. eurų ir sudarė 2,1 proc. bendrojo vidaus produkto

0
186

Balansas per praėjusius metus buvo 3 502,0 mln. eurų geresnis nei 2020 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 4 678,2 mln. eurų deficitą.

2021 metų centrinės valdžios pajamos buvo 16 889,8 mln. eurų, išlaidos – 17 224,5 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 841,5 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 58,4 proc. praėjusių metų centrinės valdžios pajamų, 33,7 proc. – socialinės įmokos. Per minėtą laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,4 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,9 proc. bei dotacijos – 9,8 proc.

Centrinės valdžios pajamos 2021 metų gruodį siekė 2 002,3 mln. eurų, išlaidos – 2 026,4 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 500,4 mln. eurų. Gruodžio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 524,5 mln. eurų ir, palyginus su 2020 metų gruodžiu, balansas buvo 596,7 mln. eurų geresnis. 2021 metų gruodį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (48,6 proc.) ir socialinės įmokos (42,6 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (50,2 proc.).