Parlamentarai pritarė keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais veiklos tobulinimui

0
33

Po svarstymo vienbalsiai pritarta Kelių transporto kodekso pataisoms, kuriomis siekiama sumažinti šešėlinės veiklos vykdymo prielaidas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikloje (pavėžėjai ir taksi); užtikrinti keleivių, kurie naudojasi keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais vežėjų paslaugomis, ir kitų eismo dalyvių saugumą.

Numatoma, kad vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi (ir lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą) veiklą galėtų vežėjai, turintys taksi leidimą (pavėžėjimo leidimą).

Leidimas būtų išduodamas po dokumentų patikrinimo. Subjektas, siekiantis gauti leidimą ir jį gavęs, privalėtų atitikti šiuos reikalavimus:

1) būti registruotas ES ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje narėje, kai taksi leidimo prašo ar jį yra gavęs juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas;

2) apie vykdomą individualią veiklą būti informavęs mokesčio administratorių, kai leidimo prašo ar jį yra gavęs fizinis asmuo;

3) turėti galiojantį ES, EEE ar NATO valstybėje narėje, Šveicarijoje arba Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo ar jį yra gavęs fizinis asmuo;

4) būti neskolingas Lietuvos valstybės, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas;

5) būti Lietuvos kelių transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma taksi ar keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdyti kitu teisėtu pagrindu;

6) būti įvykdęs Rinkliavų įstatyme nustatytą reikalavimą sumokėti valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą;

7) būti nepriekaištingos reputacijos, kai leidimo prašo ar jį yra gavęs fizinis asmuo.

Ukrainoje išduotas vairuotojo pažymėjimas pripažįstamas galiojančiu tol, kol galioja 2022 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/1280, kuriuo, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą, nustatomos konkrečios laikinosios priemonės, susijusios su Ukrainos pagal Ukrainos teisės aktus išduotais vairuotojų dokumentais.

Leidimas nebūtų išduodamas, jeigu būtų nustatoma subjekto, siekiančio gauti leidimą, neatitiktis bent vienam iš nurodytų reikalavimų arba jeigu išduoto leidimo galiojimas buvo panaikintas ir nuo jo galiojimo panaikinimo dienos nepraėjo 12 mėnesių.

Pavėžėjimo leidimo turėtojas turėtų:

1) nurodyti keleivių vežimo organizatoriui savo sąskaitos numerį ir pateikti tai įrodantį dokumentą – banko išrašą;

2) keleivį vežti keleivių vežimo organizatoriaus parinktu kelionės maršrutu, jeigu dėl eismo sąlygų tai yra įmanoma ir keleivis nenurodo kitaip;

3) lengvojo automobilio apipavidalinimo elementuose, kitose matomose vietose nevartoti žodžio „taksi“ ar kitų jo junginių.

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslauga galėtų būti užsakoma iš įmonės, turinčios taksi leidimą (taksi įmonė), per taksi dispečerinę arba tiesiogiai iš savarankiškai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą vykdančio asmens ar taksi įmonės darbuotojo, vairuojančio lengvąjį automobilį taksi.

Taksi dispečerinė užsakymo metu keleiviui privalėtų nurodyti:

1) atvyksiančio lengvojo automobilio taksi vairuotojo vardą ir pavardę;

2) atvyksiančio lengvojo automobilio taksi valstybinį numerį;

3) būsimos kelionės vienkartinį užmokestį už iškvietimą, įsėdimą ir tarifus.

Kelių transporto kodekso pataisoms po svarstymo pritarė 101, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 11 Seimo narių.

Siūloma, kad dalis įstatymo nuostatų įsigaliotų  2024 m. gegužės 1 d., leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo pokyčiai įsigaliotų 2025 m. sausio 1 d.