Pagerbtas Pranciškaus Skorinos atminimas

0
162

Šiandien Vilniaus arkikatedroje buvo laikomos Šv. Mišios, skirtos humanisto ir leidėjo Pranciškaus Skorinos atminimui. Kartu paminėta ir pirmosios Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) spausdintos knygos, kurią išleido P. Skorina, 500 metų sukaktis.

„Vieno iškiliausių LDK atstovų, švietėjo Pranciškaus Skorinos asmenybė įkūnija daugelį šimtmečių siekiančias bendras lietuvių ir baltarusių šaknis. Jo šviesus atminimas skatina ir toliau puoselėti bendražmogiškas europietiškas humanizmo vertybes, siejančias lietuvių ir baltarusių tautas“, − sakė ministras G. Landsbergis.

Šv. Mišias laikė vyskupas Arūnas Poniškaitis. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo ir baltarusių bendruomenės Lietuvoje atstovai, Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Tsikhanouskaya, Lietuvoj reziduojantys užsienio šalių diplomatai. P. Skorinai skirtos mišios sausio 20 dieną buvo laikomos ir Prahoje, Varšuvoje, Polocke, Minske ir Padujoje.

Dr. Pranciškus Skorina (1470-1551/1552) – Polocke gimęs Europos humanistas, pedagogas, gydytojas ir vertėjas, pirmosios spausdintos Biblijos senąja baltarusių kalba leidėjas ir pirmosios spaustuvės Vilniuje įkūrėjas. P. Skorinos leidiniai pradėjo knygų spausdinimo tradiciją LDK, Vilniuje išleistos knygos prilygo geriausiems to laikotarpio Vakarų Europos poligrafijos pavyzdžiams, o minėtoje spaustuvėje 1522 metais buvo išleista pirmoji knyga LDK „Mažoji kelionių knygelė“. Savo gyvenimą P. Skorina paskyrė Biblijos tekstų publikavimui, siekė padaryti Bibliją labiau prieinama paprastiems žmonėms ir pateikti jos tekstus visiems suprantama kalba. P. Skorina gyveno ir dirbo Krokuvoje, Prahoje, Padujoje, Karaliaučiuje ir kituose Europos miestuose.