Prašo panaikinti statybos leidimą daugiabučiam pastatui Vilniaus senamiestyje

0
207

Gindamas viešąjį interesą Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti statybos leidimą daugiabučiam pastatui Vilniaus senamiestyje statyti.

Leidimą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą Vilniaus Žygimantų gatvėje 2018 m. rugpjūčio 1 d. išdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracija, remdamasi Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus pritarimu pastato projektui. Į teismą prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi išnagrinėjęs Kultūros paveldo departamento pareiškimą dėl galimai neteisėtai išduoto statybos leidimo.

Pareiškime teismui prokuroras nurodo, kad žemės sklypas sostinės Žygimantų gatvėje, kuriame planuojama statyti daugiabutį, patenka į kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio – teritoriją ir yra susijęs su saugoma vertingąja savybe: tūrinės erdvinės struktūros sandara. Naujai suprojektuotas keturių aukštų pastatas su mansarda, manoma, pažeistų senamiesčio erdvinę struktūrą. Anksčiau sklype Žygimantų gatvėje stovėjo dviejų aukštų pastatai, kurių tūris buvo akivaizdžiai mažesnis nei planuojamo statyti daugiabučio, be to, naujo pastato vieta neatitinka anksčiau sklype stovėjusių pastatų vietos. Naujai suprojektuotas pastatas uždengtų nuo pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries krante matomas Arkikatedrą baziliką, varpinę ir kitus vertingus Vilniaus senamiesčio architektūros objektus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje teritorijoje yra draudžiama statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektus arba trukdytų juos apžvelgti. Įvertinus planuojamo statyti daugiabučio projektą, yra pagrindas manyti, kad naujai pastatytas pastatas pažeis Vilniaus senamiesčio vertingąją savybę – panoramą, uždengdamas ar iš dalies uždengdamas kultūros vertybes. Gindamas viešąjį interesą prokuroras prašo teismo šiuo teisiniu pagrindu panaikinti išduoto statybos leidimo daugiabučiui gyvenamajam namui Žygimantų g. galiojimą.

 

Generalinės prokuratūros informacija