Prezidentai aptarė atsaką į koronaviruso pandemiją, saugumo ir gynybos klausimus

0
214

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda susitiko su darbo vizito į Lietuvą atvykusiu Lenkijos vadovu Andrzejumi Duda.

Susitikimo metu Prezidentai įsteigė Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų Tarybą, skirtą stiprinti bendradarbiavimui dvišaliu, NATO ir ES lygiu, užtikrinti transatlantinei partnerystei ir saugumui. Tarybos darbotvarkėje numatoma skirti dėmesį saugumo, stabilumo palaikymui ir demokratijos stiprinimui ES Rytų kaimynystės valstybėse. „Taryba žymi kokybiškai naują mūsų šalių bendradarbiavimo etapą. Esu įsitikinęs, kad šis formatas sustiprins politinį, ekonominį, institucinį ir kultūrinį bendradarbiavimą“, – sakė Prezidentas.

Svarbus šalių vadovų susitikimo elementas buvo saugumo ir gynybos klausimai. Kartu su Prezidentu Andrzejumi Duda sutarta, kad stiprus transatlantinis ryšys ir santykiai su JAV yra mūsų regiono saugumo pagrindas. Prezidentai pabrėžė, kad būtina ir toliau stiprinti bendradarbiavimą, gerinant karinio mobilumo infrastruktūrą, kovojant su hibridinėmis, kibernetinėmis grėsmėmis ir dezinformacija. Prezidentas padėkojo Lenkijai už įsitraukimą užtikrinant Baltijos šalių saugumą – Lenkijos kariai jau 8 kartus dalyvavo Baltijos valstybių oro policijos misijoje.

Dvišaliame susitikime Prezidentai aptarė Lietuvos ir Lenkijos atsaką į koronaviruso pandemiją, žmogaus teisių bei laisvių klausimus.

Šalių vadovai sutarė, kad Lietuvos ir Lenkijos institucijos sustiprins veiksmų koordinavimą kovoje su pandemija, tarsis dėl skiepijimo ir testavimo strategijų įgyvendinimo. „Pandemijos akivaizdoje taip pat labai svarbu kuo greičiau užbaigti teisines procedūras dėl Daugiamečio ES biudžeto ir Gaivinimo fondo patvirtinimo, kad kuo greičiau būtų galima naudotis suplanuotomis lėšomis“, – teigė Lietuvos Prezidentas.

Prezidentai kalbėjo, kad būtina išlaikyti ir plėsti ES sankcijas Rusijai, taip pat kartu su ES valstybėmis ir JAV bendromis pastangomis siekti užkirsti kelią istorijos klastojimui, kišimuisi į rinkimus trečiosiose šalyse, pasikėsinimams į žmonių gyvybes.

Susitikime šalių vadovai aptarė ir vis blogėjančią situaciją Baltarusijoje žmogaus teisių ir laisvių srityje. Sutarta, kad būtina ne tik stiprinti tarptautinės bendruomenės spaudimą režimui, bet ir kuo greičiau pradėti rengti ES ekonominės paramos planą demokratinei Baltarusijai. Lietuvos vadovas akcentavo principinę nuostatą – neįsileisti nesaugios Astravo atominės elektrinės elektros į ES rinką.

Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai dar kartą pabrėžė būtinybę greitinti sinchronizacijos procesus, kad būtų perimtas elektros sistemos valdymas iki 2025 metų ir atsisakyta elektros importo iš trečiųjų šalių.

Lenkijos vadovo vizito proga lapkričio 18 d. Prezidentūra kartu su VšĮ „Versli Lietuva“, Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmais ir Lietuvos pramonininkų konfederacija surengs nuotolinį Lietuvos ir Lenkijos verslo bendruomenių forumą, kurį atidarys Lietuvos ir Lenkijos vadovai.

Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų susitikime paminėta ir svarbi abiejų šalių bendros istorijos data – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 500 metų gimimo sukaktis.

Lenkijos vadovo vizitas organizuojamas užtikrinant Lietuvoje nustatytų karantino reikalavimų laikymąsi, konsultuojantis su Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertais ir sveikatos apsaugos specialistais.