Vilniaus raj. miškuose – nelegalūs sąvartynai

0
290

Pačiose gražiausiose vietose, aplink sostinę, pilna to, ko normalus žmogus tikrai nepaliktų. Vos oro temperatūra pakyla aukščiau 20-ties laipsnių šilumos, į miškus, miškelius ir paplūdimius suplūsta poilsiautojai. Maudosi, deginasi, lepinasi ir palieka krūvą šiukšlių… O jei nepalieka, tai svetimos numestos dažniausiai nepakelia ir neišsiveža.

Miške palikę net keletą šiukšlių galite būti nubausti įspėjimu ar bauda nuo 30 iki 90 Eur, o jei prišiukšlinote vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose, saugomose teritorijose, rekreacinėse zonose bauda didėja iki 140 Eur.
Kuo daugiau šiukšlių paliksite, tuo didesnės bausmės galite sulaukti. Ypač didelės baudos gresia paliekantiems pavojingas atliekas – galvaninius elementus, akumuliatorius, buitinės chemijos produktus, lakų, dažų, skiediklių atliekas, cheminėmis medžiagomis užterštas pakuotes, tepalus ir kitas žmogui, gyvūnams ir gamtai kenkiančias medžiagas. Miškuose atsikratę 1 kub/m tokių atliekų gali būti nubausti nuo 1400 iki 2400 Eur bauda. Jei pavojingų atliekų kiekis viršys 5 kub/m gali tekti mokėti ir 6 000 Eur. Be to, dar teks atlyginti gamtai padarytą žalą.