Vilniaus rajono gyventojai už verslo liudijimus 2019 m. mokės tiek pat kaip ir šiais metais – vienkartinę įmoką nuo 90 iki 135 Eur

0
251

Remiantis teise nustatyti fiksuotų dydžio pajamų mokestį veiklos rūšims, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rajono Taryba nusprendė nedidinti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius 2019 metais vykdomai veiklai.

Fiksuotas pajamų mokestis liks kaip ir 2018 m. ir sieks 684 Eur, neribojant veiklos teritorijos. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur metams. Tokiu sprendimu, nekeliant  mokesčio, siekiama nebloginti verslo aplinkos, sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 7 str. nuostatas (mokesčių mokėtojų lygybės principą) nustatė lengvatas tam tikroms asmenų grupėms. Tarp lengvatų gavėjų – gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, bedarbiai, registruoti darbo biržoje, tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, neįgalius vaikus auginantieji, mokiniai, studentai, kitos gyventojų grupės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, š. m. rugsėjo 5 d. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą (2017 m. taip pat buvo 4, 2016 m. buvo 5 vieta), pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp Lietuvos rajoninių savivaldybių.

Per 2018 m. (sausio – rugsėjo mėn.), taikant patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarifus, VMI išdavė 3 310 verslo liudijimų. Pabrėžtina, kad iš visų išduotų liudijimų pagal vykdomą teritoriją daugiausia įsigyta verslo liudijimų vykdyti veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje (1 210 verslo liudijimų, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – 1 136 verslo liudijimai).

Daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 2 835 (2017 m. – 2 924), prekybos 423 (2017 m. – 434) bei gamybos – 184 (2017 m. įsigijo verslo liudijimų – 177) srityse.

Vilniaus r. savivaldybės informacija