Vilniaus rajono mokiniai šiais mokslo metais į mokyklas nebegrįš

0
262

Savivaldybė, atsižvelgdama į esamą situaciją ir švietimo įstaigų bendruomenių poreikius bei priimtus sprendimus, rekomenduoja Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms nuo 2020 m. gegužės 25 d. pradinį ugdymą, o nuo 2020 m. gegužės 30 d. pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), o mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, rekomenduojama vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą.