Vilniaus rajono valdžia supyko dėl reportažo per vienos iš televizijų žinias

0
318

Administracija išplatino pranešimą, kuriuo siekia paneigti transliacijos metu pateiktą informaciją, kad krašte nėra deramai rūpinamasi lietuviškai kalbančių vaikų ikimokykliniu ugdymu. Paneigime taip pat pabrėžiama, kad rajono valdžia švietimą laiko prioritetine sritimi ir tam skiria beveik pusę viso savo biudžeto.

„Paneigimas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos LNK žinių pateiktame reportaže apie darželių situaciją Vilniaus rajone

Š. m. balandžio 6 d. LNK televizijoje žinioms parengtame reportaže „Daugiau lietuviškų darželių“ (https://lnk.lt/video/zinios-daugiau-lietuvisku-darzeliu/61742) buvo ištransliuota tikrovės neatitinkanti informacija apie darželių situaciją Vilniaus rajone.

Pristatant reportažo aktualijas, įraše pateikiama, kad: „(…) lietuviškų grupių rajone yra vos kelios, jos pilnutėlės ir eilės jose nutįsusios keleriems metams į priekį“.

Pažymime, kad švietimas Vilniaus rajone buvo ir yra prioritetinė sritis. Šiai sričiai kiekvienais metais yra skiriama beveik pusė Savivaldybės biudžeto. Vilniaus rajono savivaldybėje vystoma ir gerinama savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūra: švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, statomi priestatai, atliekami remontai, aptveriamos teritorijos, įrengiami bei atnaujinami stadionai, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės. Savivaldybė kasmet atidaro vis naujas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Nuo 2015 m. iki 2018 m. ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius padidėjo 7 grupėmis ir 2018 m. rajono savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikė 111 grupių.

Vilniaus rajonas yra daugiatautis kraštas, čia savo gyvenimą kuria lenkų (52,1 %), lietuvių (32,5 %), rusų (8 %) ir kitų tautybių gyventojai, todėl Vilniaus rajono gyventojams sudarytos sąlygos ir užtikrinta galimybė rinktis vaikų ugdymą lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas apima 39 bendrojo ugdymo mokyklas: 24 gimnazijas, 10 pagrindinių mokyklų, 1 pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą, 2 pradines mokyklas, 2 mokyklas-darželius ir 24 neformaliojo švietimo įstaigas (iš jų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 20, muzikos mokykla – 1, meno mokyklų – 2, sporto mokykla – 1).

Savivaldybė turi 19 ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų lietuvių ugdomąja kalba, kuriose veikia 51 ikimokyklinė ugdymo grupė ir ugdoma apie 1 000 vaikų. Ikimokyklinis ugdymas lietuvių kalba vykdomas 9 vaikų darželiuose, 7 vaikų lopšeliuose-darželiuose, 1 daugiafunkciniame centre, 2 mokyklose-darželiuose.

Tęsti mokslus bendrojo ugdymo įstaigose lietuvių ugdomąja kalba vaikai gali 12 rajono gimnazijų, 1 pagrindinėje, 2 pradinėse mokyklose, 2 mokyklose-darželiuose bei visose formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose.

Esame viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, galinti džiaugtis kasmet augančiu gyventojų skaičiumi, todėl atitinkamai su kasmet didėjančiu gyventojų skaičiumi auga ir gyventojų poreikiai. Vilniaus rajone įsikuria naujai atvykstančios jaunos šeimos su mažamečiais vaikais, todėl esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vietų ne visada pakanka. Sprendžiant šią problemą, daugumoje rajono bendrojo ugdymo mokyklų atidarytos mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose įsteigtos 63 tokios grupės pagal skirtingus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, kuriose taip pat ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Atsižvelgdama į turimus išteklius, Savivaldybė stato naujas, rekonstruoja ar renovuoja esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurių patalpose steigiamos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. 2015–2018 m. rajone buvo pastatyti 4 nauji švietimo įstaigų priestatai: Riešės vaikų darželio, Paberžės „Verdenės“ gimnazijos, Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinių mokyklų priestatai, kurie turi atitinkamas sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugoms teikti. Šiuo metu pradėtos Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio bei Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželių naujų priestatų statybos. Artimiausiu metu Riešės ir Avižienių seniūnijų ribose planuojama nupirkti nekilnojamąjį turtą naujam darželiui lietuvių ugdomąja kalba įsteigti.

Atkreiptinas dėmesys, jog planingai, vietos bendruomenės poreikius tenkinančiai, ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo plėtrai trukdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nenoras bendradarbiauti su Savivaldybe kuriant darniai veikiančią, geros kokybės visuotinį švietimą užtikrinančią švietimo sistemą Vilniaus rajone. Chaotiškas, nesuderintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių ugdymo įstaigų steigimas Vilniaus rajono teritorijoje trukdo Savivaldybei didinti švietimo paslaugų prieinamumą ugdytis tiek valstybine, tiek tautinės mažumos kalba“, – rašoma rajono administracijos informacijoje.