Vyksta Atminties renginiai

0
206

Šiandien nuo pat ryto lankytojai plūsta į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų bei Tuskulėnų memorialinį kompleksą. Įdomiausia – vaikams.

„Ten kraujo nenuplauto matėm, dantys žmonių buvo“, – rodydamas į savo burną po apsilankymo garsiai šaukė mažametis.

Genocido tyrimo centras suteikė galimybę nemokamai aplankyti vietas, menančias begalinį tautos kankinių skausmą ir ryžtą, kuris vedė į tikėjimą, jog Lietuva bus laisva.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, minėdama Juodojo kaspino dieną, aplankė Varėnos krašto Dainavos apygardos partizaną Juozą Jakavonį – Tigrą ir apžiūrėjo jo sodyboje įkurtą Pietų Lietuvos partizanų vadų vadavietę. Šios vadavietės, kurioje taip pat slėpėsi partizanų vadai J. Vitkus – Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, sovietų valdžia taip ir neatrado.

Juozas Jakavonis – Tigras, kuriam šiuo metu 93-eji, yra paskutinis likęs gyvas Varėnos krašto Dainavos apygardos partizanas. Būdamas vos 19 metų jis aktyviai įsitraukė į Lietuvos partizaninį judėjimą, buvo Pietų Lietuvos partizanų vadų J. Vitkaus – Kazimieraičio ir A. Ramanausko – Vanago ryšininkas, kovų su NKVD ir vietinės Merkinės stribais dalyvis. Suimtas 1946 m. gruodžio mėnesį nešant partizanų spaudą, kankintas Lietuvoje, vėliau išsiųstas į Sibiro lagerius. Į gimtinę iš tremties jis grįžo 1959 metais.

Dešimtmetį trukusiame partizaniniame kare savo gyvybes paaukojo daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių.