Seime pritarta įstatymų pakeitimams: bus galima greičiau vystyti sąjungininkams skirtą karinę infrastruktūrą

0
174

Šiandien parlamentarai priėmė Krašto apsaugos ministerijos siūlytus įstatymų pakeitimus, kurie leis greičiau vystyti priimančiosios šalies paramai užtikrinti reikalingą karinę infrastruktūrą.

„Šie įstatymų pakeitimai leis sutrumpinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras net 3 metais. Galėsime efektyviau vystyti sąjungininkams reikalingą infrastruktūrą ir greičiau pasiruošti tinkamam sąjungininkų pajėgų priėmimui Lietuvoje“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Krašto apsaugos ministerija inicijavo Žemės įstatymo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo bei Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų projektus.

Priėmus šiuos įstatymų pakeitimus bus supaprastintos ir pagreitintos privačios žemės sklypų, reikalingų krašto apsaugos tikslams, paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Tokios supaprastintos procedūros bus taikomos tik tais atvejais, kai reikia vykdyti skubius karinės infrastruktūros vystymo projektus, reikalingus sąjungininkų pajėgų aprūpinimui.

Šie pakeitimai bus taikomi siekiant sukurti karinę infrastruktūrą, kuri pagal sąjungininkų išreikštą poreikį turi būti pritaikoma ar sukuriama per įmanomai trumpiausią laiką.

Kompensavimo už visuomenės reikmėms paimamus žemės sklypus tvarka ir toliau liks kaip iki šiol. Privatūs asmenys bus informuojami apie ketinimą paimti jiems priklausiančią žemę visuomenės poreikiams, apie pradėtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, apie nustatytą turto vertę. Nuostoliai dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams atlyginami pinigine išraiška.

KAM informacija