Šiuo metu „Maximoje“ ir kita rinkoje esanti šviežios mėsos produkcija yra saugi

0
228

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad ištyrus 150 mėginių, atrinktų UAB „Biovela–Utenos mėsa“ mėsos perdirbimo ir UAB „Maxima LT“ prekybos įmonėse, nesaugios šviežios mėsos, jos gaminių ar maisto produktų nenustatyta.

Įvertinus UAB „Biovela–Utenos mėsa“ mėsos perdirbimo įmonėje atlikto patikrinimo rezultatus ir laboratorinių tyrimų duomenis, konstatuota, kad įmonės veikla šiuo metu atitinka teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, reikalavimus, tačiau taip pat pripažintas faktas, kad įmonė pateikė kelias salmonelėmis užterštos mėsos partijas. VMVT specialistų manymu, galima to priežastis – žmogiškosios klaidos gamybos proceso metu.

VMVT pabrėžia, kad tyrimas buvo pradėtas po to, kai įmonės apie taršą jau žinojo ir buvo pritaikę tam tikrus veiksmus rizikai pašalinti. Todėl papildomai įvertinti įtarimus sukėlusių partijų ir laboratoriniais tyrimais patvirtinti konkretų taršos šaltinį nebuvo galimybės. VMVT vykdyto tyrimo metu visų minėtų partijų tinkamumo vartoti terminai buvo pasibaigę, jų likučiai sunaikinti, o UAB „Maxima LT“ mėsos tvarkymo patalpose atlikti valymo ir dezinfekcijos darbai.

Apibendrinant galima daryti išvadą, jog dėl susidariusios situacijos atsakomybė tenka abiem įmonėms. Todėl UAB „Maxima LT“ nurodyta informaciją apie nustatytus nesaugius produktus VMVT teikti teisės aktuose nustatytais terminais (ne vėliau kaip per 24 val.), užtikrinti tikslų ir detalų žaliavų ir pagamintos produkcijos atsekamumą. UAB „Biovela–Utenos mėsa“ mėsos perdirbimo įmonei nurodyta sustiprinti gamybos proceso higienos kontrolę bei sugriežtinti savikontrolės tyrimų procedūras.

Atsižvelgiant į tyrimo išvadas VMVT priims sprendimus dėl konkrečių sankcijų įmonėms paskyrimo.

VMVT sugriežtino įmonių atsakomybę už atsakingai institucijai laiku nesuteiktą visą informaciją, būtiną apsaugoti vartotojus ir užtikrinti maisto saugą ir kokybę, bei yra pasirengusi teikti įmonėms papildomas konsultacijas savikontrolės sistemų efektyvumo, atsekamumo ar personalo ruošimo klausimais.

 

VMVT informacija