Smulkiesiems siūlo paramą – iki 1500 Eur

0
262

Į Vilniaus rajono savivaldybę dėl finansinės paramos gavimo gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV), t. y., labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Taip pat verslininkai, fiziniai asmenys, registruoti ir vykdantys veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios bei įregistruotos Savivaldybės teritorijoje.

Įmonės, verslininkai bei ūkininkai gali pretenduoti į paramą, kuri padengs dalį išlaidų, susijusių su informacinių, reklaminių leidinių parengimu ir leidyba, reklamos priemonių bei internetinių svetainių kūrimu, seminarų bei kvalifikacijos kėlimo kursais. Taip pat 2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimu SVV subjektai, steigiantys arba plečiantys gamybinę veiklą, gali gauti kompensaciją iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur už patirtas išlaidas įsigyjant gamybinę įrangą. Populiariausiomis priemonėmis laikomos: reklamos, gamybinės įrangos ir  parodų išlaidų kompensavimas, t.y., išlaidos, kurios tiesiogiai prisideda prie verslo plėtros.

Vienas iš prioritetų, skiriant Fondo paramą SVV subjektams – įmonėse turėtų dirbti neįgalūs asmenys ir (ar) ne mažiau kaip 50 procentų įdarbintų darbuotojų tai Vilniaus rajono gyventojai.

 

Parengta pagal Vilniaus raj. savivaldybės informacija