Iš prieš kelerius metus prastai aplinką tvarkiusios Vilniaus miesto savivaldybės priteista 90 000 Eur

0
254

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį – trims pareiškėjams teks išmokėti po 30 000 Eur patirtai neturtinei žalai atlyginti.

Byloje buvo nustatyta, kad 2014 m. Vilniaus mieste esančiame miške ant moters – pareiškėjų dukros, žmonos ir mamos – užvirto medis ir ją sunkiai sužalojo, dėl ko moteris vėliau mirė. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės, pareiškėjų manymu, atsakingos už miesto želdynų tvarkymą, patirtos neturtinės žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą tenkino iš dalies ir nustatęs, kad Vilniaus miesto savivaldybė netinkamai vykdė pareigą tvarkyti ir prižiūrėti miesto mišką, priteisė pareiškėjams 11 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

LVAT, išnagrinėjęs ginčo šalių apeliacinius skundus, pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą. Vertindamas, ar Vilniaus miesto savivaldybė yra atsakinga už nuvirtusį medį, LVAT nustatė, kad nepaisant to, jog miškas, kuriame augo ant nukentėjusiosios užvirtęs medis, įvykio metu nebuvo perduotas Vilniaus miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės administracija minėtu laikotarpiu administravo visus jos teritorijoje esančius valstybinės reikšmės miškus. Todėl LVAT sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėjo pareigą tvarkyti ir prižiūrėti šį miesto mišką, tačiau laiku rūpestingai neįvertino dažnai žmonių lankomoje teritorijoje augusių medžių būklės, nepašalino keliančių grėsmę asmenims ar jų turtui, t. y. neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal teisės aktų reikalavimus.

Vertindamas pareiškėjams priteistinos neturtinės žalos dydį, LVAT atsižvelgė į pareiškėjų patirtas dvasines kančias ir išgyvenimus, nepatogumus ir kitas svarbias aplinkybes bei tai, jog neteisėtais veiksmais sukeltos pasekmės yra negrįžtamos – pareiškėjų dukra, žmona ir mama mirė. LVAT taip pat atsižvelgė į besivystančią administracinių teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką bei kitus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, ir konstatavo, kad yra pagrindas padidinti pirmosios instancijos teismo priteistą neturtinės žalos atlyginimo dydį, priteisiant pareiškėjams po 30 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

 

LVAT informacija